SNOMED CT informacinė sistema

Naujienos

2023-12-07

Per pastaruosius kelerius metus SNOMED International ėmėsi daugybės novatoriškų iniciatyvų ir bendradarbiavimų, kuriais siekiama humanitarinio tikslo - gerinti pacientų priežiūrą visame pasaulyje, didinant SNOMED CT pasiekiamumą ir naudingumą.

 

Vienas įdomiausių pastarojo meto pavyzdžių – mūsų dalyvavimas bendrame integracijos projekte su Bahmni Coalition. Tai organizacijų grupė, kuri naudoja ir prisideda prie... (daugiau)

2023-12-05

 

 

Tapimas SNOMED International nare yra paskutinis žingsnis Prancūzijai, kurioje gyvena daugiau nei 67 milijonai gyventojų, siekiant tapti pasauline skaitmeninės sveikatos lydere. Prancūzija prisijungs prie 48 narių bendruomenės visame pasaulyje. Šalies SNOMED International narystė remiasi šalies e. sveikatos paspartinimo strategija, paskelbta 2021 m. sausio mėn.

 

Prancūzijos narystė, taip pat, remiasi „France relance“ atkūrimo planu, skirtu paspartinti šalies ekologines, pramonines ir socialines transformacijas bei šalies 2023–2027 m. skaitmeninės sveikatos planu, kuriuo siekiama panaudoti skaitmenines technologijas sveikatos priežiūros sistemai tobulinti ir pertvarkyti.

 

Prancūzijos agentūra „Agence du Numerique en Santé“... (daugiau)

2023-11-28

 

 

Pradinis standartizuotos terminologijos iniciatyvos dėmesys skiriamas laboratoriniams terminams

 

 

Indianapolis (JAV) ir Londonas (JK) siekia palengvinti platesnę sveikatos duomenų sąveiką visame pasaulyje, tai pagerintų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Šiuo tikslu LOINC ir SNOMED International pradėjo kurti LOINC ontologiją:  LOINC ir SNOMED CT sąveikos sprendimas.

 

LOINC ontologija palaiko paslaugų teikėjus ir vartotojus, kurie sveikatos informacinėse sistemose diegia skirtingus SNOMED CT ir LOINC derinius ir leidžia jiems įgyvendinti klinikinius ir reguliacinius reikalavimus viename sprendime. Susieti vienas su kitu, SNOMED CT suteikia apskaičiavimo sistemas, o LOINC pateikia laboratorijų ir patologijos turinį suprantamu... (daugiau)

2023-11-24

 

 

SNOMED International ir Bahmni Coalition su entuziazmu praneša apie bendrą projektą, kurio tikslas yra sukurti SNOMED CT modulį, skirtą integracijai su Bahmni atviro kodo elektroniniais medicinos įrašais (Electronic medical record).

 

SNOMED International vizija, kuria siekiama pagerinti pacientų ir visuomenės sveikatą visame pasaulyje, puikiai sutampa su šia iniciatyva, kuri turi potencialo pagerinti sveikatos... (daugiau)