SNOMED CT informacinė sistema

Naujienos

2018-10-26

 

 

2018 m. spalio 23 d. Nacionaliniame SNOMED CT terminologijos valdymo centre vyko susitikimas su SNOMED CT sąvokų vertimo ir vertimo kokybės užtikrinimo komisijos paslaugų teikėjais, vykdant tarptautinį projektą „SNOMED CT terminologijos vertimas“. 

 

(daugiau)

2018-07-10

 

 

Lietuvos medicinos biblioteka 2017 metų vasarą su tarptautine organizacija SNOMED International sudarė sutartį dėl projekto „SNOMED CT terminologijos vertimas“ finansavimo. Pagrindinis šio vertimo projekto tikslas – įtraukti į Lietuviškąją SNOMED CT nomenklatūrą reikalingas SNOMED CT onkologijos srities sąvokas tam, kad būtų įgyvendintas jų panaudojamumas vėžio ankstyvosios diagnostikos programų mastu. Projekto apimtyje planuojama iš anglų į lietuvių kalbą išversti 8000 naujų sąvokų ir būtiniausias SNOMED CT naudojimo gaires. 

 

Per visą numatomą projekto laikotarpį, vadovaujantis SNOMED International nurodytomis gairėmis ir metodikomis, i&scaron... (daugiau)

2018-07-05

 

 

Jau galite susipažinti su 2017 metų SNOMED International tarptautine metine veiklos ataskaita. Ataskaitoje pristatomi organizacijos ir jos narių pasiekimai pagal nustatytus strateginius planus 2017-iems metams.

 

Be metinio generalinio direktoriaus Don Sweete pranešimo, metinėje ataskaitoje pateikiama Valdančiosios tarybos pirmininkės Lady Barbara pranešimas. Be to, ataskaitoje pateikiama praėjusių finansinių metų pasiekimų ir būsimų prioritetų apžvalga bei audituotų finansinių ataskaitų santrauka.

 

Ataskaitą galite rasti, apsilankę (daugiau)

2018-06-01

 

 

SNOMED International atnaujino savo privatumo politiką pagal naująjį Europos Sąjungos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (GDPR), kuris įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 25 d. Organizacijos atnaujinta politika suteiks daugiau skaidrumo, bus nurodoma, kaip renkami ir naudojami asmeniniai duomenys. Ši politika taip pat paaiškins, kaip naudotis savo teisėmis... (daugiau)