SNOMED CT informacinė sistema

Naujienos

2018-07-10

 

 

Lietuvos medicinos biblioteka 2017 metų vasarą su tarptautine organizacija SNOMED International sudarė sutartį dėl projekto „SNOMED CT terminologijos vertimas“ finansavimo. Pagrindinis šio vertimo projekto tikslas – įtraukti į Lietuviškąją SNOMED CT nomenklatūrą reikalingas SNOMED CT onkologijos srities sąvokas tam, kad būtų įgyvendintas jų panaudojamumas vėžio... (daugiau)

2018-07-05

 

 

Jau galite susipažinti su 2017 metų SNOMED International tarptautine metine veiklos ataskaita. Ataskaitoje pristatomi organizacijos ir jos narių pasiekimai pagal nustatytus strateginius planus 2017-iems metams.

 

Be metinio generalinio direktoriaus Don Sweete pranešimo, metinėje ataskaitoje pateikiama Valdančiosios tarybos pirmininkės Lady Barbara pranešimas. Be to, ataskaitoje pateikiama praėjusių finansinių metų pasiekimų ir būsimų prioritetų apžvalga bei audituotų finansinių ataskaitų santrauka.

 

Ataskaitą galite rasti, apsilankę (daugiau)

2018-06-01

 

 

SNOMED International atnaujino savo privatumo politiką pagal naująjį Europos Sąjungos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (GDPR), kuris įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 25 d. Organizacijos atnaujinta politika suteiks daugiau skaidrumo, bus nurodoma, kaip renkami ir naudojami asmeniniai duomenys. Ši politika taip pat paaiškins, kaip naudotis savo teisėmis, susijusiomis su asmenine informacija.

 

Pagal GDPR, tam tikrais atvejais reikalingas aiškus SNOMED CT naudotojo sutikimas tam, kad būtų leista apdoroti asmeninę informaciją arba atsiųsti el. laišką. Tokiais atvejais organizacija tiesiogiai susisieks su fiziniu ar juridiniu... (daugiau)

2018-05-02

 

 

2018 m. balandžio 26 d. Brazilijos Sveikatos apsaugos ministerija ir SNOMED International paskelbė, kad š. m. balandžio 1 d. Brazilija įstojo į organizaciją kaip trisdešimt trečioji SNOMED International narė.


 

(daugiau)