SNOMED CT informacinė sistema

Australijos Monash universiteto atlikti nelaimių pavojaus tyrimai atvedė prie naujo SNOMED CT turinio

 

Gavusi užklausą iš SNOMED International narės, Australijos, organizacija neseniai įtraukė naujus ir aktualius klimato ir stichinių nelaimių terminus į tarptautinį SNOMED CT leidimą.

 

Prašymo įvykdymas parodo daugialypius bendradarbiavimo procesus, kurie skatina nuolatinį SNOMED CT – išsamiausios pasaulyje klinikinės termonologijos – kūrimą ir tobulinimą. Informuodami apie turinio kūrimo proceso efektyvumą, vartotojai, nariai, mokslininkai, gydytojai ir kitos suinteresuotosios šalys pastebi spragas ir bendradarbiauja su SNOMED International, kad aptartų, modeliuotų ir įtrauktų atitinkamą turinį į SNOMED CT.

 

Prašymą įtraukti naują turinį į SNOMED CT lėmė tyrimo „SNOMED CT nelaimių pavojaus įvertinimas: spragos ir galimybės“, paskelbto Amerikos medicinos informatikos asociacijos žurnale, kuriame mokslininkai iš Australijos Monash universiteto ištyrė sveikatos priežiūros specialistams prieinamos klinikinės terminijos spragas su nelaimėmis susijusių įvykių metu. Visų pirma buvo nustatyta, kad SNOMED CT reikia aprėpti meteorologinio, hidrologinio, geologinio, aplinkos, technologinio ir visuomeninio pavojaus turinį.

 

Tyrime, kuriame Jungtinių Tautų nelaimių rizikos mažinimo biuro – Tarptautinės mokslo tarybos pavojaus informacijos profiliai buvo susieti su SNOMED CT, pateiktas sąrašas sąvokų, kuriose su klimatu ir nelaimėmis susijęs turinys SNOMED CT neatitinka.  Pavyzdžiui, tyrimai atskleidė, kad SNOMED CT trūko turinio, susijusio su „karščio banga“ ir „sausra“, šie reiškiniai sustiprėjo dėl klimato kaitos ir turi didelį poveikį žmonių sveikatai, migracijos modeliams ir ginkluotų konfliktų situacijoms visame pasaulyje.

 

Reaguodama į tai, maždaug 90 procentų trūkstamų sąvokų, nustatytų tyrime ir pateiktų Australijos SNOMED CT nacionalinio leidimo centro (NRC), buvo įtrauktos į SNOMED CT.

 

„SNOMED International vertina tyrėjų, kurie parašė šią ataskaitą kartu su Australijos NRC, darbą“, – sako SNOMED International vyriausiasis terminologas dr. Jamesas Case'as. „Tai puikus pavyzdys, kaip mes bendradarbiaujame ir dirbame su nariais, siekdami nustatyti prioritetus ir atsakyti į jų turinio užklausas. Tai užtikrina, kad klinikiniai ir aplinkos pokyčiai vietoje, įskaitant atitinkamo turinio reklamavimą tarptautiniame leidime, būtų sprendžiami kuo greičiau.“

 

SNOMED International leis tarptautinį leidimą kas mėnesį, turinys vartotojams bus prieinamas greičiau nei anksčiau, kai tarptautinis leidimas buvo leidžiamas du kartus per metus. Su klimatu ir stichinėmis nelaimėmis susijusio turinio pridėjimas, kurį SNOMED International gavo, peržiūrėjo ir kokybę užtikrino 2023 m. birželio pabaigoje, yra pagrindinė priežastis, kodėl reikia dažniau išleisti leidimą. Panaši situacija buvo, kai reikėjo greitai įtraukti COVID-19 turinį per pasaulinę pandemiją 2020m.

 

Tyrime taip pat atkreiptas dėmesys į svarbų vaidmenį, kurį atlieka slauga, didžiausia sveikatos priežiūros specialistų grupė, apibrėžiant sveikatos rodiklius, kurie bus svarbūs bendrai stebint sveikatos intervencijas, padedančias bendruomenėms sušvelninti nelaimes, pasirengti, reaguoti ir atsigauti bei kovoti su klimato kaita.  2021 m. Tarptautinės slaugos praktikos klasifikacijos integravimas į SNOMED CT padės paslaugų teikėjams ir politikos formuotojams geriau planuoti, įgyvendinti ir įvertinti politikos, procedūrų ir veiksmų, susijusių su daugybe nelaimių įvykių, veiksmingumą ir poveikį.