SNOMED CT informacinė sistema

Įgyvendintas laboratorinių tyrimų projektas

 

 

Projektas Nr. 02.3.1-CPVA-V-525-25-0003 „Laboratorinių tyrimų rezultatų ir užsakymų aprašymo naudojant tarptautines nomenklatūras, formuojant elektroninius sveikatos įrašus, elektroninės paslaugos sveikatos priežiūros specialistams sukūrimas“

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Valstybės įmonė Registrų centras ir Lietuvos medicinos biblioteka 2021 m. vasario 2 d. pasirašė partnerystės sutartį, įgyvendinant  projektą Nr. 02.3.1-CPVA-V-525-25-0003 „Laboratorinių tyrimų rezultatų ir užsakymų aprašymo naudojant tarptautines nomenklatūras, formuojant elektroninius sveikatos įrašus, elektroninės paslaugos sveikatos priežiūros specialistams sukūrimas“ (toliau – Projektas).

 

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Projekto tikslas – sukurti el. paslaugą „Laboratorinių tyrimų rezultatų ir užsakymų aprašymo naudojant tarptautines nomenklatūras, formuojant elektroninius sveikatos įrašus, elektroninės paslaugos sveikatos priežiūros specialistams sukūrimas“, kuri užtikrintų efektyvų naudotojų darbą su laboratoriniais tyrimais užsakant laboratorinius tyrimus, peržiūrint jų rezultatus ir keičiantis jais tarp skirtingų sveikatos priežiūros įstaigų.

 

Įgyvendinus projektą: 

   – sukurtas vieningas laboratorinių tyrimų duomenų apsikeitimo standartas

   – sukurta duomenų mainų sąsaja tarp Medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo IS ir ESPBI IS

   – sukurta ESPBI IS Laboratorinių tyrimų posistemė

   – modernizuotas ESPBI IS pacientų portalas, optimizuojant laboratorinių tyrimų atvaizdavimą

   – realizuota duomenų mainų sąsaja ESPBI IS laboratorinių tyrimų duomenų apsikeitimui tarp ESPBI IS, HIS ir LIS.

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-525 priemonę „Elektroninės sveikatos paslaugos“. Priemonės tikslas – skatinti naudojimąsi elektroninėmis sveikatos paslaugomis, kuriant ir plėtojant į naudotoją orientuotas elektronines sveikatos paslaugas gyventojams.

 

 

Projekto vykdytojas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Projekto partneriai: Valstybės įmonė Registrų centras ir Lietuvos medicinos biblioteka.

 

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-02-01 iki 2023-12-28.

 

 

Projekto vertė: 1 564 140, 84 Eur.