SNOMED CT informacinė sistema

Susitikimas su Estijos e-sveikatos atstovais

 

 

2021 m. spalio 4 d. vyko nuotolinis susitikimas, kuriame dalyvavo Estijos e-sveikatos atstovai, Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro vedėjas Martynas Bieliauskas ir UAB „ForIT” (įmonė,Medical technology, telemedicine concept, Stethoscope with medical icons on virtual screen for medical background atsakinga už Medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo veiklos modelio ir naudotojų poreikių analizės bei kuriamos MNKV IS techninių specifikacijų parengimo ir atnaujinimo paslaugų teikimą). Kadangi Estija prieš kelis metus jau yra pradėjusi vykdyti ir sėkmingai plėtoja projektą laboratorinių tyrimų srityje, prašyta pasidalinti jų sukaupta patirtimi ir žiniomis. Estijos atstovai pademonstravo veikiančią LOINC nomenklatūros valdymo sistemą, jos valdymo, veikimo principus, pateikė konkrečius pavyzdžius. Geroji praktika, kuria galėtų remtis ir Lietuva yra ta, kad kiekviena laboratorija Estijoje turi vykdomų laboratorinių tyrimų sąrašą, kuris laikomas LOINC sistemoje. Laboratorija turi galimybę atsiradus naujam tyrimui pateikti užklausą, kad būtų suteiktas arba priskirtas naujas laboratorinių tyrimo kodas – laikinas vietinis arba LOINC. LOINC sistemoje taip pat laikomi galimi laboratorinių tyrimų atsakymų variantai pagal kuriuos tikrinama, ar laboratorija pateikė teisingus duomenis arba ne.

 

 

Siekiant atkreipti dėmesį į galimybę pasinaudoti Estijos gerąja praktika, norėta pasidalinti išgirsta aktualia informacija ir su LR Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojais,  todėl šiuo tikslu organizuotas nuotolinis susitikimas ir su ministerijos e-sveikatos skyriaus darbuotojais.