SNOMED CT informacinė sistema

SNOMED International verslo susitikimai palaiko bendradarbiavimą, žinių mainus ir organizacijos valdymo planavimą

 

 

 

snomed_logo-1 (1)

SNOMED International džiaugiasi galėdama pranešti, kad 2022 m. balandžio mėn. 3–6 dienomis vykę verslo susitikimai pažymėjo organizacijos ir bendruomenės mišrių renginių sugrįžimą, suteikiantį galimybę dalyvauti tiek asmeniškai, tiek virtualiai. Laikantis hibridinio požiūrio, visi asmeniniai susitikimai vyko naudojant reikiamus garso ir vaizdo įrankius, kad būtų palaikoma aukštos kokybės dalyvavimas internete naudojant „Zoom“.

 

 

SNOMED International verslo susitikimai apima ir Generalinės asamblėjos susitikimus, kuriame š. m. balandžio 5 d. valdybos nario teisėmis dalyvavo ir Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro vedėjas Martynas Bieliauskas. Susitikimas skirtas aptarti esminius praėjusių metų SNOMED International darbus, pasiekimus, iššūkius bei tarptautinius e-sveikatos klausimus, išskirtinį dėmesį teikiant išsamiausiai pasaulyje klasifikacijos ir terminologijos sistemai, apimančiai visas šiuolaikines medicinos sritis, t. y. SNOMED CT.

 

 

Šio susitikimo metu vyko Generalinės asamblėjos pirmininko rinkimai, pristatytos finansinės ataskaitos, patvirtintas nutarimas dėl vadovybės patvirtinimo, skaitytas metinis pranešimas apie SNOMED CT turinio plėtrą, techninius ir organizacinius praėjusių metų pasiekimus. Taip pat svarstyta ir balsuota dėl rezoliucijos išorės finansų skyriaus paskyrimo.

 

 

Šiuo metu SNOMED International yra 42 šalys-narės ir 40 Generalinės asamblėjos narių (Brunėjus ir Jungtinės Arabų Valstijos Emyratai šiuo metu neturi paskirtųjų atstovų). Visuotinio susirinkimo kvorumas pasiekiamas, kai dalyvauja daugiau nei 50 % visų paskirtų atstovų, nesvarbu, ar jie yra asmeniškai, per įgaliotąjį serverį arba per telekonferenciją ar panašiomis priemonėmis. Visi nutarimai, svarstomi bet kurioje Generalinėje asamblėjoje, priimamami Paskirtųjų narių atstovų, balsuojančių už nutarimą, balsų dauguma.