SNOMED CT informacinė sistema

SNOMED International sveikina Prancūziją kaip naują pasaulinės SNOMED CT bendruomenės narę

 

 

Tapimas SNOMED International nare yra paskutinis žingsnis Prancūzijai, kurioje gyvena daugiau nei 67 milijonai gyventojų, siekiant tapti pasauline skaitmeninės sveikatos lydere. Prancūzija prisijungs prie 48 narių bendruomenės visame pasaulyje. Šalies SNOMED International narystė remiasi šalies e. sveikatos paspartinimo strategija, paskelbta 2021 m. sausio mėn.

 

Prancūzijos narystė, taip pat, remiasi „France relance“ atkūrimo planu, skirtu paspartinti šalies ekologines, pramonines ir socialines transformacijas bei šalies 2023–2027 m. skaitmeninės sveikatos planu, kuriuo siekiama panaudoti skaitmenines technologijas sveikatos priežiūros sistemai tobulinti ir pertvarkyti.

 

Prancūzijos agentūra „Agence du Numerique en Santé“ (ANS) veiks kaip šalies nacionalinis SNOMED CT valdymo centras. Kaip narė Prancūzija taip pat bus atstovaujama SNOMED International Generalinėje asamblėjoje ir organizacijos narių forumo valdymo organuose.

 

Prancūzija yra 22-oji iš 27 Europos Sąjungos (ES) šalių, prisijungusi prie SNOMED International. Tai taip pat ketvirtoji po to, kai buvo paskelbta apie ES finansavimą šalims narėms, norinčioms priimti SNOMED CT – išsamią, daugiakalbę sveikatos priežiūros terminologiją, sukurtą sveikatos priežiūros specialistams, kuri padeda užtikrinti saugų ir veiksmingą keitimąsi informacija apie sveikatą.

 

 

Prancūzija remiasi jau atliktu dideliu vertimu

 

Prancūzijai bus naudingas platus vertimo darbas, kurį jau atliko SNOMED tarptautinė prancūzų kalbos vertimo naudotojų grupė. Grupė, kurioje taip pat yra narių iš Belgijos, Kanados, Šveicarijos ir Liuksemburgo, 2020 m. balandžio mėn. išleido pirmąjį SNOMED CT prancūzų kalbos vertimą, kuris gali būti paskelbtas kaip bet kurio vertime dalyvaujančio nario nacionalinio leidimo dalis. Ši grupė buvo pavyzdys kitoms šalims, kurios naudoją tą pačią kalbą ir nori panašiai plėtoti terminų vertimus.

 

Sąveikos plėtra yra vienas iš Prancūzijos e. sveikatos plano prioritetų. Prisijungus prie SNOMED International, Prancūzija gali išplėsti savo sveikatos ir socialinių terminų pasiūlą. Buvimas nare taip pat suteikia Prancūzijos ekosistemai galimybę prisijungti prie SNOMED CT tarptautinės bendruomenės ir su ja bendradarbiauti.

 

SNOMED International generalinis direktorius Don Sweete sutinka, kad Prancūzijos narystė padidins SNOMED CT naudingumą ir pasiekiamumą visoje Europoje. „Prancūzija aiškiai parodė savo įsipareigojimą gerinti savo piliečių sveikatą ir gerovę, taikydama skaitmeninę sveikatą, o šalies sprendimas tapti SNOMED International nare yra svarbus žingsnis šia kryptimi“, – sako jis. „Nors Prancūzijoje jau seniai yra daug filialų su licencijų naudotojais, narystė reiškia, kad šalis gali suteikti prieigą prie SNOMED CT – ir jos pasaulinės bendruomenės – visiems savo komerciniams ir nekomerciniams vartotojams“, – priduria jis.