SNOMED CT informacinė sistema

„Snomed International“ metinė ataskaita

 

 

Jau galite susipažinti su 2017 metų SNOMED International tarptautine metine veiklos ataskaita. Ataskaitoje pristatomi organizacijos ir jos narių pasiekimai pagal nustatytus strateginius planus 2017-iems metams.

 

Be metinio generalinio direktoriaus Don Sweete pranešimo, metinėje ataskaitoje pateikiama Valdančiosios tarybos pirmininkės Lady Barbara pranešimas. Be to, ataskaitoje pateikiama praėjusių finansinių metų pasiekimų ir būsimų prioritetų apžvalga bei audituotų finansinių ataskaitų santrauka.

 

Ataskaitą galite rasti, apsilankę šiame internetiniame puslapyje.