SNOMED CT informacinė sistema

SNOMED International 2020–2025 metų strategija

 

2007 m. buvo įkurta IHTSDO, kuri siekia pagerinti žmonių sveikatą, skatindama tinkamų standartizuotų klinikinių terminų bazių, visų pirma, SNOMED CT, kūrimą ir naudojimą, kad būtų įmanomas saugus, tikslus ir veiksmingas keitimasis klinikine ir kita su sveikata susijusia informacija. Pirmiausia siekiama sudaryti sąlygas įgyvendinti semantiškai tikslius sveikatos įrašus, kurie būtų sąveikūs. Šiandien ši organizacija dažniau vadinama tiesiog kaip SNOMED International.

 

SNOMED International 2020 m. sausio 13 d. savo svetainėje (adresu https://confluence.ihtsdotools.org/display/ILS/2020/01/13/SNOMED+International%3A+Strategy+2020-2025) paskelbė organizacijos 2020-2025 metų strategiją.

 

SNOMED International misija – gaminti ir plėtoti pasaulinį medicininę (klinikinę) nomenklatūrą bei kitas paslaugas, leidžiančias visiems aiškiai keistis ir analizuoti sveikatos informaciją.

 

SNOMED CT pagrindinis tikslas buvo išvystyti pasaulinę kalbą, kuri leistų nemokamai keistis informacija tarp sveikatos priežiūros tiekėjų ir sistemų, padedančių medikams pasiekti teisingą informaciją. Didelė pažanga technologijų srityje, sveikatos sistemų reformos, kintanti demografija – tai pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria vyriausybės bei jų visuotinės sveikatos sistemos. Augantis poreikis naudoti išsamesnę visos sistemos analizę, kurti detalius pacientų įrašus, gerinti pacientų saugumą, patirtį bei poreikis kurti interoperabilius informacijos srautus nuolat didėjančioje sveikatos priežiūros aplinkoje atspindi pagrindinius sveikatos sistemos poreikius, į kuriuos turi atsižvelgti SNOMED International.

 

 

Elektroninės nuorodos

Sutaupomas kritinis laikas paciento sveikatos kelyje naudojant atitinkamą SNOMED CT koduotą klinikinę informaciją, pavyzdžiui, siuntimo priežastį, kurią galima tiesiogiai perduoti tarp sistemų ir paslaugų teikėjų.

 

 

Vaistų valdymas

Specialus SNOMED CT vaistų kodavimas suteikia tiekėjams ir vaistininkams galimybę dokumentuoti savo veiksmus ir sekti su vaistais susijusius rezultatus.

 

 

Gyventojų sveikatos duomenys

Struktūrizuotas SNOMED CT duomenų rinkinių naudojimas gali teikti naudą vietos, regionų ir nacionalinėmis intervencijomis. Vienas tokių pavyzdžių – duomenų rinkimas, gavimas ir analizė registruojant ir pranešiant apie rūkymo būklę ar jo metimą.

 

 

Klinikiniai audito procesai

Lėtinio obstrukcinio plaučių sutrikimo (LOPL) paplitimas ir poveikis dėl hospitalizavimo yra bendras paciento ligų gydymo rezultatas. Atsižvelgiant į gydymo rezultatus, jų pasikartojimą, atliekamos išvados (vėliau sutaupomos išlaidos). Pagal SNOMED CT įgalintus elektroninius sveikatos įrašus galima koduoti iš anksto nustatytus LOPL terminus ir išgauti duomenis, kad būtų galima priimti sprendimus dėl tolimesnio priežiūros planavimo, vengiant įprastų duomenų rinkimo ir rankinio audito procesų.

 

 

Vizija

Iki 2025 m. klinikinės terminijos bus naudojamos visame pasaulyje, tai pagerins pacientų sveikatą ir jų rezultatus, palaikomus viena sveikatos kalba.

 

 

SNOMED CT įtaka

Pacientams:

 

 

Tiekėjams:

 

 

Nariams:

 

 

Tiekėjams: