SNOMED CT informacinė sistema

„SNOMED CT terminologijos vertimas“: sustikimas su vykdomo projekto teikėjais

 

2019 m. sausio 18 d. Nacionaliniame SNOMED CT terminologijos valdymo centre vyko susitikimas su SNOMED CT sąvokų vertimo ir vertimo kokybės užtikrinimo komisijos paslaugų teikėjais, vykdant tarptautinį projektą „SNOMED CT terminologijos vertimas“.

 

Susitikime dalyvavo Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro vedėjas Martynas Bieliauskas, vertimo paslaugas teikiančios UAB „Tildės“ atstovai Giedrius Karauskas, Skaistė Matelionytė bei vertimo kokybės užtikrinimo paslaugas teikiančios UAB „Fotonija“ atstovai Virginijus Dadurkevičius ir Danielius Ralys.

 

Pagrindinis susitikimo tikslas – aptarti esamą vertimų situaciją ir daromas pagrindines vertimo klaidas bei jų intensyvumą. Kadangi vykdomų projektinių veiklų siekiamybė – tai kuo mažesnis klaidų skaičius ir efektyvesnis laiko sąnaudų panaudojimas, susitikimo metu analizuotas bendras klaidų rodiklis bei aptarti vertimo ir vertimo kokybės užtikrinimo darbai Projekto vykdymo laiko perspektyvoje.

 

Detaliau gilinantis į vertimo klaidas, pastebėta, kad kai kurios sąvokos neturi aiškaus apibūdinimo, kas apsunkina vertėjų darbą ir prailgina numatytą vertimų laiką, todėl aptartos SNOMED CT sąvokų vertimo proceso gerinimo galimybės bei klaidingai išverstų sąvokų mažinimo tikimybės. Keltas klausimas, kaip tiksliai vertimo kokybės vertinimo rodikliai (angl. quality metrix) atspindi darbo efektyvumą. Svarstant, kaip galima dar labiau sumažinti klaidų kiekį, gilintasi į parengtą SNOMED CT vertimo kokybės vertinimo rodiklių sąrašą, jų aprašymus ir nustatymo metodiką.

 

Susitikimo dalyviai aptarė pastabų skaitymo būtinybę – greitesnis pastabų skaitymas padėtų išvengti dalinai pasikartojančių vertimo klaidų. Kitaip tariant, greitesnė atsakomoji reakcija į pastabas sąlygotų vertimo taisymo mažėjimo tendenciją. Todėl diskusijos eigoje iškeltas klausimas, kaip optimizuoti vertimų laiką, buvo išspręstas pritarus atidžiau ir greičiau perskaityti pateiktas pastabas, prireikus (sulaukus pastabų), operatyviau vykdyti pakeitimus.

 

Taip pat keltas klausimas apie vertimo kokybės vertinimo rodiklius, svarstant, kada yra įvardijama vertimo klaida: tuomet, kai ji yra tapati nekokybiškam vertimui, ar tai galima įvardinti kaip pernelyg precizišką vertimo vertinimą. Nutarta, jog skaičiuojant klaidas, pasitelkiant vertimo kokybės rodiklius, reikia diferencijuoti pastabas. Pasitelkus klaidų diferencijavimą ir pritaikius detalesnį vertimo dokumentacijos pildymą, bus galima sumažinti klaidų skaičių.

 

Susitikimo metu taip pat aptartos tolimesnės SNOMED CT veiklos gairės bei galimi plėtinių vertimai, siekiant užtikrinti kuo didesnį Lietuviškojo SNOMED CT klasifikatoriaus vystymą bei integraciją.

 

Primename, kad Lietuvos medicinos biblioteka 2017 metų vasarą su tarptautine organizacija SNOMED International sudarė sutartį dėl projekto „SNOMED CT terminologijos vertimas“ finansavimo. Pagrindinis šio vertimo projekto tikslas – įtraukti į Lietuviškąją SNOMED CT nomenklatūrą reikalingas SNOMED CT onkologijos srities sąvokas tam, kad būtų įgyvendintas jų panaudojamumas vėžio ankstyvosios diagnostikos programų mastu. Projekto apimtyje planuojama iš anglų į lietuvių kalbą išversti 8000 naujų sąvokų.