SNOMED CT informacinė sistema

SNOMED CT pavyzdiniai reikalavimai (EMR – angl. an electronic medical record) elektroniniuose medicininiuose bei (EHR – angl. an electronic health record) elektroniniuose sveikatos įrašuose

Dar 2018 m. SNOMED International narių forumas, grupė, sudaryta iš 39 organizacijoje dalyvaujančių valstybių narių, pagrindė poreikį nustatyti pagrindinius SNOMED CT reikalavimus, kuriuos būtų galima įtraukti į konkursų dokumentus perkant e.sveikatos sprendimus. Kuriant šį reikalavimų rinkinį paaiškėjo, jog ši iniciatyva suteiks daug naudos suinteresuotoms šalims:

 

SNOMED International savo nariams ir diegėjams yra įsipareigojusi palengvinti darbą vystant SNOMED CT augimą visame pasaulyje. Vykdydamos tokias iniciatyvas, narės gali pradėti kurti reikalavimus sprendimams, kurie ne tik atitiktų jų klinikinio naudojimo atvejus, bet ir sudarytų pagrindą būsimam tarpvalstybiniam bendradarbiavimui.

 

Šį SNOMED CT EMR ir EHR reikalavimų vadovą galite surasti naudodamiesi SNOMED International dokumentų biblioteka, kurioje rasite ir kitus naudingus vadovus ir susijusius šaltinius.