SNOMED CT informacinė sistema

Pradėtos vykdyti medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymui ir naudojimui skirtų priemonių kūrimo veiklos

 

logoŠ. m. rugpjūčio 18 d. vyko įvadinis susitikimas su Medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo (toliau – MNKV) veiklos modelio ir naudotojų poreikių analizės bei kuriamos MNKV IS techninės specifikacijos parengimo ir techninio aprašymo (specifikacijos) atnaujinimo paslaugų tiekėju – UAB „ForIT“.

2021 m. rugpjūčio 5 d., laimėjus viešojo pirkimo konkursą, pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su UAB „ForIT“. Sutarties tikslas – sukurti priemones medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymui ir naudojimui. Įgyvendinant sutartį, tiekėjas įsipareigoja atlikti šiuos darbus:

 

– MNKV veiklos modelio parengimas ir naudotojų poreikių analizė.

– MNKV IS sukūrimo techninės specifikacijos parengimas.

– MNKV IS techninio aprašymo atnaujinimas.

 

Susitikimo metu aptartas sutarties tikslas ir siekiami rezultatai bei veiklos modelio, techninės specifikacijos ir techninio aprašymo apimtys.

 

Taip pat apžvelgtas veiklų įgyvendinimo grafikas, detalizuojant, kada bus parengtas ir suderintas MNKV veiklos modelis, patogumo naudoti užtikrinimo priemonių ir sprendimų gairės, interaktyvus prototipas ir dizaino koncepcija,  priemonių MNKV IS techninė specifikacija, MNKV IS techninis aprašymas bei konsultacijų teikimo laikas.

 

Primename, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Valstybės įmonė Registrų centras ir Lietuvos medicinos biblioteka 2021 m. vasario 2 d. pasirašė projekto „Laboratorinių tyrimų rezultatų ir užsakymų aprašymo naudojant tarptautines nomenklatūras, formuojant elektroninius sveikatos įrašus, elektroninės paslaugos sveikatos priežiūros specialistams sukūrimas“ (toliau – Projektas) partnerystės sutartį.

 

Projekto tikslas – sukurti el. paslaugą „Laboratorinių tyrimų rezultatų ir užsakymų aprašymo naudojant tarptautines nomenklatūras, formuojant elektroninius sveikatos įrašus, elektroninės paslaugos sveikatos priežiūros specialistams sukūrimas“, kuri užtikrintų efektyvų naudotojų darbą su laboratoriniais tyrimais užsakant laboratorinius tyrimus, peržiūrint jų rezultatus ir keičiantis jais tarp skirtingų sveikatos priežiūros įstaigų.