SNOMED CT informacinė sistema

Keičiamas Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro pavadinimas

 

 

 

Lietuvoje didėjant poreikiui naudoti medicinos nomenklatūras ir klasifikatorius sveikatos informacinėse sistemose, atsiranda reikmė plėsti Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro veiklos sritis. Atsižvelgiant į centro plėtrą vykdant naujas nacionalinės reikšmės veiklas, susijusias ne tik su SNOMED CT nomenklatūra, bet ir kitomis medicinos nomenklatūromis ir klasifikatoriais, nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. keičiamas centro pavadinimas į Nacionalinis medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių centras (toliau – Centras).

 

 

Vienas pagrindinių Centro uždavinių yra nacionaliniu mastu valdyti ir tvarkyti medicinos nomenklatūras ir klasifikatorius.  Šis uždavinys bus įgyvendinamas organizuojant ir kontroliuojant tarptautinių medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių vertimų vykdymą į lietuvių kalbą bei jų susiejimą ir dalyvaujant kuriant nacionalines medicinos nomenklatūras ir klasifikatorius, plėtinius ir išvestinius produktus. Taip pat, bus rūpinamasi, kad medicinos nomenklatūros ir klasifikatoriai būtų atnaujinti ir teikiami sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitoms suinteresuotoms šalims.

 

 

Centras organizuos ir koordinuos medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių  panaudojimą ir pritaikomumą Lietuvos sveikatos informacinėse sistemose ir sveikatos duomenų apsikeitimo procesuose. Bus analizuojamas medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių integravimo procesas bei pagrindinės technologinės ir organizacinės rizikos susijusios su medicinos nomenklatūrų praktiniu panaudojimu. Taip pat Centras koordinuos skaitmeninės sveikatos sistemoje naudojamų tekstinių aprašų, duomenų ir jų konversijų semantinio suderinamumo pritaikymą, panaudojimą ir atitinkamų procesų vykdymą šalyje.

 

 

Sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims bus teikiamos konsultacijos bei informacija medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių naudojimo klausimais. Be to, bus organizuojami apmokymai, susiję su medicinos nomenklatūrų naudojimu Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose.

 

 

Džiugina, kad vis dažniau Lietuvoje yra suprantama medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių naudojimo sveikatos informacinėse sistemose svarba. Tai skatina šalies sveikatos priežiūros tobulėjimą ir leidžia Centrui augti ir plėsti savo veiklos sritis.