SNOMED CT informacinė sistema

Žvilgsnis į visame pasaulyje pripažintą SNOMED CT klinikinę terminologiją išleidus Bendrą pacientų rinkinį

 

Įsivaizduokime senyvo amžiaus pacientą naršantį ortopedinės priežiūros pirminiame, ūminiame ir reabilitaciniame sektoriuje; moterį, kuriai nustatyta krūties vėžio diagnozė ir gydymą besivystančioje skaitmeninėje sveikatos aplinkoje; arba kritinės informacijos apie pacientą rinkimą kilus konfliktui, epidemijai ar nelaimei. Šie scenarijai atspindi atvejus, kai „Bendrasis pacientų rinkinys“ (angl. „Global Patient Set“) (toliau – BPR) gali daryti poveikį tose šalyse, kuriose nėra naudojama SNOMED CT.

 

BPR tai esamų rinkinių kolekcija, SNOMED CT dalis, prieinama nemokamai bet kuriam vartotojui. BPR siūlo klinikinį turinį odontologijos, inkstų, šeimos ir bendrosios praktikos bei slaugos srityse, taip pat apima IHE (angl. Integrating the Healthcare Enterprise), DICOM (angl. Digital Imaging and Communications in Medicine), HL7 (angl. Health Level Seven International) tarptautinės pacientų suvestinės sritį ir veiklą. Generalinės asamblėjos pirmininkę Lies van Gennip džiugina tai, ką atspindi BPR, įskaitant lengvesnį elektroninį sveikatos įrašo (ESI) reikalavimų apibrėžimą per klinikinius dokumentus, tokius kaip paciento sveikatos suvestinė informacija. Lies van Gennip teigia: „BPR yra žingsnis link geresnio klinikinės informacijos keitimosi tarpvalstybiniu mastu, panaikinant sąveikumo atskirtį naudojant struktūrizuotą terminologiją“.

 

Tie, kurie šiuo metu nedalyvauja SNOMED International narystėje ar neturi licencijos, didžiausią naudą gauna iš BPR. BPR gali palaikyti greitą klinikinės terminijos naudojimą besivystančioje sveikatos sistemoje, dalijimąsi paciento informacijos santrauka tarp valstybių su esamomis SNOMED International valstybėmis narėmis ar dukterinėmis įmonėmis, taip pat skatinti naudojimąsi specifikacijų kūrimu ir tyrimais. Generalinis direktorius Don Sweete siūlo: „Akstinas vairuoti BPR – tai galimybė pristatyti SNOMED CT visuotinės terminijos aspektą, kurį būtų galima tinkamai panaudoti, nesvarbu, ar tai palaiko tarpvalstybinį sąveikumą, ar padidina skaitmeninę brandą“. SNOMED International išsamiai aprašė šiuos naudojimo atvejus, ar scenarijus, bei padarė juos viešai prieinamus.

 

BPR apima unikalius SNOMED CT identifikatorius, pilnai nurodytus vardus, pageidaujamus terminus tarptautine anglų kalba. Nors BPR yra vertingas įvairiems sveikatos priežiūros specialistams ir juos palaikančioms skaitmeninėms aplinkoms, svarbu pažymėti, kad BPR apskritai nėra pilnai kliniškai parengtas sąrašas. Jame nėra įtraukta SNOMED CT būdingų sąryšių ir hierarchijų. Visas (pilnas) sąvokų sinonimų ir apibrėžimų rinkinys taip pat nėra BPR dalis.

 

Tarp svarbiausių SNOMED International narystės privalumų – galimybė naudotis sąvokomis, leidžiančiomis suderinti sąveiką, sumažinti klinikinę riziką, didelio masto visuomenės sveikatos ataskaitoms ir tyrimams, gausiais organizaciniais ištekliais, įskaitant švietimą, įrankius, nacionalinių plėtinių kūrimą, atstovavimą valdymo organuose, pagalbą naujoms šalims narėms ir pagalba vartotojui.

 

BPR teikiamas pagal „Creative Commons Attribution 4.0“ tarptautinę viešąją licenciją, yra prieinamas nemokamai bet kuriai suinteresuotai šaliai, tiesiog apsilankius SNOMED International BPR informacijos puslapyje ir užsiregistravus. Siekiama, jog BPR būtų atnaujinamas ir išleidžiamas kasmet tam, kad atspindėtų pagrindinės terminijos pakeitimus, įskaitant sąvokų inaktyvinimą ir papildymą. Sukurtos įgyvendinimo gairės, kurias galima rasti kaip BPR failo dalį, taip pat SNOMED International BPR informacijos puslapyje.

 

Daugiau informacijos apie Bendrąjį paciento rinkinį:

https://www.snomed.lt/snomed-international-generalines-asamblejos-bendrasis-paciento-rinkinys/