SNOMED CT informacinė sistema

Vyko susitikimas su SNOMED CT terminologijos vertimo teikėjais

 

 

2018 m. spalio 23 d. Nacionaliniame SNOMED CT terminologijos valdymo centre vyko susitikimas su SNOMED CT sąvokų vertimo ir vertimo kokybės užtikrinimo komisijos paslaugų teikėjais, vykdant tarptautinį projektą „SNOMED CT terminologijos vertimas“. 

 

Susitikime dalyvavo Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro vedėjas Martynas Bieliauskas, projekto vadovė Birutė Mankevičiūtė (VšĮ Visuomenės plėtros centras),vertimo paslaugas teikiančios UAB „Tilde“ atstovai Giedrius Karauskas, Skaistė Matelionytė bei vertimo kokybės užtikrinimo paslaugas teikiančios UAB „Fotonija“ atstovai Virginijus Dadurkevičius, Danielius Ralys.

 

Susitikimo metu buvo pristatytas pateiktų sąvokų vertimų įvertinimas, analizuoti konkretūs atvejai iš jau išverstų ir kokybės vertinimui pateiktų SNOMED CT sąvokų. Taip pat trumpai apžvelgtos UAB „Fotonija“ papildytos lingvistinės gairės, kurios buvo atnaujintos, atsižvelgiant į daromas vertimo klaidas.

 

Išskirtos ir aptartos iki šiol dažniausiai pasitaikančios SNOMED CT terminologijos vertimo problemos ir jų sprendimo būdai. Atsižvelgiant į tai, kad TLK-10 vertimai ne visada yra tikslūs, siūlyta visada prieš verčiant išsinagrinėti SNOMED CT hierarchiją ir su TLK derinti tik tada, kai tai yra įmanoma. Kita problema – kai šaltiniai siūlo su SNOMED CT struktūra ar klinikine praktika nesuderinamą vertimą, tokiu atveju, siekiant išvengti netikslumo, būtina tai pažymėti tiek naudojamos PĮ pastabose, tiek ir atskirame tekstiniame faile.

 

Taip pat kalbėta apie darbų atlikimui ir efektyviam komunikacijos palaikymui naudojamas pažangias duomenų peržvalgos ir tvarkymo programines priemones, tokias kaip SNOMED CT Browser, Snow Owl SNOMED CT naršyklė, o taip pat šiam tikslui UAB „Fotonija“ sukurta specializuota darbų sekų kontrolės ir grupinio darbo debesijoje programinė įranga bei nemokami Google Sheets įrankiai. 

 

Susitikimo metu siekta išsiaiškinti, ar SNOMED CT sąvokų vertimo ir vertimo kokybės užtikrinimo paslaugų kokybė užtikrinama tinkamai organizuojant ir valdant darbų seką – naudojant specializuotas programines priemones, atsižvelgiant į turimus žmogiškuosius resursus bei organizuojant efektyvų grįžtamąjį ryšį. 

 

Primename, kad Lietuvos medicinos biblioteka 2017 metų vasarą su tarptautine organizacija SNOMED International sudarė sutartį dėl projekto „SNOMED CT terminologijos vertimas“ finansavimo. Pagrindinis šio vertimo projekto tikslas – įtraukti į Lietuviškąją SNOMED CT nomenklatūrą reikalingas SNOMED CT onkologijos srities sąvokas tam, kad būtų įgyvendintas jų panaudojamumas vėžio ankstyvosios diagnostikos programų mastu. Projekto apimtyje planuojama iš anglų į lietuvių kalbą išversti 8000 naujų sąvokų ir būtiniausias SNOMED CT naudojimo gaires.