SNOMED CT informacinė sistema

Vyko susitikimas su projekto „SNOMED CT terminologijos vertimas“ paslaugų teikėjais

 

 

2019 m. balandžio 2 d. Nacionaliniame SNOMED CT terminologijos valdymo centre vyko susitikimas su projekto „SNOMED CT terminologijos vertimas“ paslaugų teikėjais. Susitikime dalyvavo Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro vedėjas Martynas Bieliauskas, vertimo paslaugas teikiančios UAB „Tildė informacinės technologijos“ atstovai Giedrius Karauskas, Skaistė Matelionytė bei vertimo kokybės užtikrinimo paslaugas teikiančios UAB „Fotonija“ atstovai Virginijus Dadurkevičius ir Danielius Ralys.

 

Susitikimo metu iškeltas klausimas dėl SNOMED CT klaidingo vertimo kokybės vertinimo rodiklių interpretavimo. SNOMED CT sąvokų vertimo kokybės užtikrinimo komisijos paslaugų teikėjui teikiant tarpines paslaugų ataskaitas ir rodiklius, pateikiami rodikliai apie klaidingai išverstas sąvokas iš praėjusių vertimo periodų. Dėl to teikiant tarptautinei organizacijai Snomed International vertimo kokybės vertinimo rodiklius, gali būti neteisingai interpretuojami duomenys ir taip tariamai viršytas klaidingai išverstų sąvokų procentas.

 

UAB „Fotonijos“ atstovai paaiškino SNOMED CT sąvokų vertimo kokybės užtikrinimo proceso eigą, pabrėždami, kad sąvokų vertimų vertinimas vykdomas etapais, o tai reiškia, kad sąvokos yra tikrinamos skirtingų ekspertų ir ne tuo pačiu metu, todėl atsiranda sąvokų vertimams pastabų ne tik iš einamojo, bet ir iš praėjusių vertimo periodų.

 

UAITB „Tilde informacinės technologijos” atstovas Giedrius Karauskas atkreipė dėmesį, kad papildomos pastabos ir sąvokų vertimo vertinimai iš praėjusių periodų būtų pateikiami kuo anksčiau, kad iki numatomos projekto pabaigos būtų suspėta atsižvelgti į pastabas ir pakoreguoti sąvokų vertimus. Susitikimo dalyviai, išklausę esamą situaciją bei įvardintas problemas, bendru sutarimu nutarė, kad pateikiant tarpines paslaugų teikimo ataskaitas ir vertimo kokybės vertinimo rodiklius, turi būti atskiriamos pastabos iš praėjusių periodų į atskiras grafas, taip siekiant neiškreipti realios rodiklių situacijos.

 

Primename, kad Lietuvos medicinos biblioteka 2017 metų vasarą su tarptautine organizacija SNOMED International sudarė sutartį dėl projekto „SNOMED CT terminologijos vertimas“ finansavimo. Pagrindinis šio vertimo projekto tikslas – įtraukti į Lietuviškąją SNOMED CT nomenklatūrą reikalingas SNOMED CT onkologijos srities sąvokas tam, kad būtų įgyvendintas jų panaudojamumas vėžio ankstyvosios diagnostikos programų mastu. Projekto apimtyje planuojama iš anglų į lietuvių kalbą išversti 8000 naujų sąvokų.