SNOMED CT informacinė sistema

Telekonferencija su „SNOMED International“ atstovu Ian Green

 

Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro (toliau – Centras) darbuotojai, būdami tarptautinės organizacijos SNOMED International nariais ir vykdydami SNOMED CT standarto plėtrą mūsų šalyje, š. m. gruodžio 19 d. dalyvavo telekonferencijoje su organziacijos atstovu Ian Green. Plėtojant SNOMED CT standartą Lietuvoje, sprendžiant specifinius šalies poreikius, ypatingai svarbu komunikuoti su šia organizacija, todėl virtualių susitikimų metu ne tik pristatyti nuveikti darbai, bet ir aptartos probleminės sritys.

                                                                                                        

SNOMED InternationalTelekonferencijos metu diskutuota apie šaliai aktualias ICD-10-AM sąsajas su SNOMED CT, projektinių pasiūlymų įgyvendinimą, paliečiant mūsų šalies e- sveikatos strategijos šiuometines problemas. Siekiant visapusiškos SNOMED CT naudos vystomai e-sveikatos sistemai, svarstyta netgi Snomed International atstovo atvykimo į Lietuvą alternatyva. Taip pat diskutuota apie vertimo projekto, kurį įgyvendins Centras, pirmąjį etapą: reikiamų viešųjų dokumentų parengimą, ataskaitų teikimą, pirmosios finansinės dalies išmokas ir pan.