SNOMED CT informacinė sistema

Susipažinta su medicininių klasifikatorių SNOMED CT ir LOINC panaudojimo atvejais

 

 

Plėtojant Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro veiklą ir darbinius santykius su SNOMED International šalimis-narėmis bei siekiant kuo labiau įsigilinti į medicininių klasifikatorių LOINC ir SNOMED CT kokybišką panaudojimą Lietuvoje, analizuoti jų tarptautiniai konkretūs panaudojimo atvejai ir įgyvendinti projektai kitose užsienio šalyse. Daugiausia dėmesio skirta Estijos medicininių klasifikatorių praktinio panaudojimo analizei.

 

Šiuo tikslu komunikuota su Estijos Sveikatos ir gerovės informacinių sistemų centro analitike-standartizacijos specialiste Krista Kart dėl SNOMED CT diegimo ir plėtros Estijoje, elektroninių sveikatos įrašų kūrimo, SNOMED panaudojimo patologijos ir mikrobiologijos srityse.

 

Didelės pagalbos ir išsamios informacijos sulaukta iš Tartu universiteto ligoninės Jungtinių laboratorijų vadovo Anu Tamm, kuris plačiai pristatė LOINC įgyvendinimą Estijoje. Gilintasi į laboratorinės terminijos standartizavimą nacionaliniu mastu, Estijos laboratorijų tyrimų duomenų bazės, vadinamos  LABOR, veikimo principus, Estijos nacionalinę sveikatos informacijos sistemą (ENHIS), elektroninius ryšius tarp laboratorijų, HIS plėtros tendencijas, LOINC, kaip nacionalinio standarto, pasirinkimo priežastis. Šis klasifikatorius pasirinktas dėl to, kad tai tarptautinė klasifikavimo sistema, leidžianti palyginti duomenis su kitomis šalimis ir turinti griežtas taisykles. 2011 m. pradėtame įgyvendinti Estijos E-lab projekte teigiama, kad LOINC kodų sistema yra privaloma kodų sistema visiems sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams, kurie siunčia paciento elektroninius dokumentus, kuriuose yra laboratorinių tyrimų rezultatų, Estijos centrinei sveikatos informacijos sistemai.

 

Estijos Sveikatos ir gerovės informacinių sistemų centro projektų vadovas Viljar Pallo pateikė svarbios pagalbinės medžiagos, skirtos laboratorijoms ir jų IS kūrėjams dėl LOINC standarto įgyvendinimo. Ši informacinė medžiaga leido susipažinti su pagrindiniais LOINC įgyvendinimo principais, leido sužinoti, į ką reikia, atsižvelgti įgyvendinant LOINC LIS, kaip atnaujinti Labs analizių sąrašą sistemoje LABOR, kaip naudotis sistema LABOR iš kitų sistemų, kaip kontroliuojama LOINC duomenų kokybė, kai laboratorijos siunčia laboratorijų rezultatus į ENHIS. Taip pat susipažinta su Estijos laboratorijos rezultatų keitimosi modeliu.