SNOMED CT informacinė sistema

SUOMIJA – 36-oji „SNOMED International“ narė

Suomija2

2018 m. gruodžio 19 d. Suomijos Nacionalinis sveikatos ir gerovės institutas (angl. National Institute for Health and Welfare) prie Socialinių reikalų ir sveikatos ministerijos su SNOMED International paskelbė, kad Suomija įstojo į organizaciją kaip trisdešimt šešta SNOMED International narė.

 

Suomija, viena lyderiaujančių šalių informacijos ir ryšių technologijų srityje, nustatė aukštą prioritetą e.sveikatos technologijų kūrimui ir greitai tapo skaitmeninės sveikatos pradininke.

 

Didžiausias Nacionalinis skaitmeninis sveikatos priežiūros projektas – „Kanta Service“ – Nacionalinis sveikatos informacijos archyvas. Tokio pobūdžio sistema plačiausiai naudojama visame pasaulyje, o Suomijoje ji apima visą šalies sveikatos priežiūros sektorių bei didžiąją dalį privataus sektoriaus. „Kanta service“ plėtra prasidėjo maždaug 2005 m., o pirmasis įstatymas dėl skaitmeninės paslaugos priimtas 2007 m. Būtina tam sąlyga –  informacinių sistemų ir standartų kūrimas, ypač jų tinkamumas naudoti. „Kanta“ tarnyba yra bendradarbiavimo tarp Suomijos socialinio draudimo įstaigos (Kelos), Nacionalinio sveikatos ir gerovės instituto, Socialinių reikalų ir sveikatos ministerijos, įvairių socialinių ir sveikatos priežiūros organizacijų įmonė.

 

Kaip naujausias SNOMED tarptautinis narys Suomija naudos SNOMED CT struktūrizuotą klinikinį žodyną, kad galėtų struktūrizuoti savo „Kanta Service“ ir realizuoti klinikinių duomenų įrašymo, analizavimo ir pranešimo apie paciento priežiūrą patobulinimus. Suomijos įsipareigojimas SNOMED CT sukuria pagrindą klinikiniams duomenims, kurie turi būti tiksliai ir nuosekliai keičiami visoje Suomijos sveikatos ir socialinės rūpybos aplinkoje, dar labiau plečiant struktūrizuotą klinikinę terminologiją visame Europos regione.

 

Siekdama kuo geriau panaudoti SNOMED CT su turimais ištekliais, Suomija nusprendė neišversti visos terminijos. Vietoj to siekiama sutelkti dėmesį į du nacionalinius orientacinius rinkinius, atitinkančius vietos poreikius tose srityse, kuriose jau yra sukaupta tarptautinė patirtis ir turimi tam tikri modeliai, rodantys įgyvendinimo sėkmę. Pirmasis tikslas yra akivaizdus: standartizuoti anatominės patologijos terminologiją ir kodus klinikinėse laboratorijose. Kita pasirinkta programa – CORE  problemų sąrašas (angl. CORE Problem List). Vykdomo projekto metu, terminija verčiama į suomių kalbą ir, kai projektas bus baigtas, apims terminus tiek specialistams, tiek pacientams. Siekiama, kad šie pirmieji du rinkiniai būtų parengti 2020 m. pirmąjį pusmetį.