SNOMED CT informacinė sistema

SNOMED International Generalinės asamblėjos „Bendrasis paciento rinkinys“

2019 metų kovo 27 dieną buvo suorganizuotas SNOMED International Generalinės asamblėjos skubus telekonferencinis susitikimas dėl nemokamo  „Bendro paciento rinkinio“ (angl. „Global Patient Set“) (toliau – Bendras rinkinys). Šis sąvokų rinkinys bus leidžiamas nemokamai naudoti visose šalyse ir bus skirtas palaikyti interoperabilumą specifiniais vartojimo atvejais. Planuojama, kad šis rinkinys apims iki 30 tūkst. sąvokų. Visos šalys balsavo už tokio rinkinio sukūrimą ir platinimą.

 

SNOMED International pirmą kartą išleido nemokamą SNOMED CT turinio rinkinį, kuris buvo panaudotas DICOM 2016 metų standartams. DICOM (angl. Digital Imaging and Communications in Medicine) – tai tarptautinis standartas skirtas perduoti, saugoti, kaupti, gauti, spausdinti, apdoroti ir rodyti vaizdinę medicininę informaciją. Pagrindiniai nemokamo rinkinio atsiradimo veiksniai – Amerikos patologų kolegija (angl. CAP, College of American Pathologists) 2000 metais išdavė nemokamą licenciją naudoti sutartą SNOMED CT turinio rinkinį ir šis turinys yra integruotas į DICOM standartus, kurie naudojami daugiau nei 95 proc. skaitmeninių vaizdavimo sistemų visame pasaulyje.  Lyginant su ankstesnėmis versijomis, šis SNOMED CT turinys leido visiškai atnaujinti DICOM turinį. Ko pasakoje, buvo pradėti procesai siekiant atnaujinti bei išlaikyti nemokamą rinkinį pagal DICOM reikalavimus ir SNOMED CT pakeitimus.

 

Svarbiausi dabartinių nemokamų rinkinių kriterijai yra tai, kad įtrauktas tik SNOMED CT kodas ir aprašymas – paprastas sąrašas; išskirtinai neįtraukti ryšiai, hierarchijos ir pan., nes būtent į SNOMED CT intelektualinę nuosavybę ir yra daugiausiai investuojama. Svarbu pažymėti, kad su šiuo  Bendruoju rinkiniu neatiduodama tikroji SNOMED CT stiprybė, kuri daugiausia slypi analizės ir paieškos galimybėse. Šių rinkinių pobūdis taip pat reiškia, kad turinys yra sudarytas iš skirtingų hierarchijų, todėl sąryšiai negali būti atkurti.

 

Siūloma, kad SNOMED International įvertintų esamų nemokamų rinkinių sujungimą į vieną nemokamą Bendrą rinkinį, kuris būtų perduodamas kaip rinkinys, palaikantis sąveiką kartu su konkrečiais naudojimo atvejais. Šį rinkinį turėtų parengti SNOMED International ir jis bus platinamas naudojant patentuotą internetinį įrankį. Siūloma, kad Bendras rinkinys apimtų 5 esamus klinikinių nuorodų rinkinius:

 

Kiekvieno jau esamo rinkinio ir etaloninių rinkinių įvertinimas turi užtikrinti, kad Bendram rinkiniui nustatyti tinkami naudojimo atvejai. Bendras rinkinys galėtų apimti iki 30 tūkstančių sąvokų. Planuojama, jog rinkinys bus supakuotas taip, kad jei vartotojas norės naudoti tik vieną komponentą, komponento turinį bus galima lengvai nustatyti.