SNOMED CT informacinė sistema

SNOMED International 2020–2025 metų tikslai

 

 

Siekiai produktų ir paslaugų srityje

SNOMED International produktų ir paslaugų tikslai atspindi tuos prioritetus, kurie labiausiai prisideda prie pacientų gydymo rezultatų gerinimo, plėtojant SNOMED CT kaip produktą, kuris dar ir palaiko sąveiką bendradarbiaujant su kitais sveikatos informacijos standartais. Taip pat, tolimesnis bei gilesnis SNOMED CT teikiamos naudos suvokimas.

 

 

SNOMED CT nauda

Išplėsti SNOMED CT naudą/naudingumą, kad būtų pabrėžiami pacientų rezultatų pagerėjimai ir nustatytumėte ir patvirtintumėte visus suinteresuotųjų šalių privalumus, įskaitant atlyginimo, tyrimų, visuomenės sveikatos informacijos srautų ir semantinio suderinamumo integravimą į SNOMED CT vertės pasiūlymą.

 

 

SNOMED CT vystymas

Vystyti SNOMED CT prisidedant prie paciento rezultatų ir stabilių tenkinamų integruotų sveikatos bei socialinės priežiūros sistemų poreikių gerinimo.

 

 

Terminologijos integratorius

SNOMED CT ir toliau išliks centru, palaikančiu, palengvinančiu ir integruojančiu terminijos standartus ir klasifikacijas, siekiant pagerinti ir supaprastinti sveikatos priežiūros ekosistemą.

 

 

Priėmimo tikslai

Organizacijos priėmimo tikslai sutelkti į mechanizmus, įrankius ir išteklius, kurių reikia norint padidinti SNOMED CT pritaikymą ir vartojimą tarp gydytojų ir kitų suinteresuotų šalių.

 

 

SNOMED CT palaikymas

Užtikrinti tvarius, prieinamus produktus ir paslaugas, kurie padėtų plėtoti SNOMED CT.

 

 

SNOMED CT pritaikymas ir naudojimas

Padidinti SNOMED CT priėmimą ir vartojimą nariams, tiekėjams, tyrėjams ir kitiems SNOMED CT vartotojams užtikrinant, kad SNOMED CT yra pragmatiška, veiksminga ir patikrinama.

 

 

Inovacijų tikslas

Inovacijų tikslas, laikomas esminiu būsimo augimo ir tvarumo elementu, nukreiptu į organizacijos pastangas pasitelkti naujausias technologijas ir verslo praktiką, kad būtų siekiamas ir skatinamas pacientų priežiūros veiksmingumas visose suinteresuotose grupėse.

 

 

Technologijos

Pasinaudoti atsirandančiomis technologijomis (pavyzdžiui, dirbtiniu intelektu), kurios būtų naudingos suinteresuotosioms šalims bei būtų padidinamas efektyvumas tiek priežiūros, tiek organizacijos, tiek produkto raidos metu.