SNOMED CT informacinė sistema

SNOMED INTERNATIONAL 2019 metų ataskaita (I dalis)

 

 

2019 metai SNOMED International organizacijai buvo labai svarbūs. Sėkmingai pabaigta 2015-2020 metų ir kartu parengta nauja ateinantiems penkeriems metam SNOMED International strategija. Organizacijos narių iniciatyva, kitas strateginis etapas atspindi tikrąjį globalios sveikatos priežiūros aplinkos poreikį. Šis poreikis susideda iš kelių esminių aspektų, tokių kaip sveikatos priežiūros teikimas, politikos formavimas, visuomenės sveikata, moksliniai tyrimai ir visuomenės sveikatos prioritetai.

 

 

2019 metų ataskaitoje „Global Efort to Drive“ pagrindinis dėmesys skiriamas SNOMED International siekiui tobulėti, stiprinant ir plėtojant SNOMED CT produktą, susijusias paslaugas pacientams, gydytojams, tiekėjams, SNOMED CT vartotojams.

 

 

Remiantis SNOMED International vizija, SNOMED CT įnešė teigiamą indėlį į klinikinį paciento rizikos sumažinimą ir rezultatų gerinimą, tokiose paplitusiose srityse, kaip: psichinė sveikata, socialiniai sveikatą lemiantys veiksniai, vaistai. SNOMED CT turinys leido patobulinti klinikinės dokumentacijos veiklą, rezultatų stebėjimą ir rizikos nustatymą. Šias klinikines veiklas jungia galimybė tobulinti pacientų saugumą, suteikiant galimybę medikams (clinicians) gauti geresnę bei išsamesnę informaciją apie pacientą sveikatos priežiūros įstaigoje. Tolimesnė SNOMED CT raida naudinga organizacijos nariams ir jų vyriausybėms, suinteresuotosioms šalims, kuomet įgalinamos pažangios analizės galimybės ir technologijos, tokios kaip dirbtinis intelektas, natūralus kalbos apdorojimas (angl. Natural Language Processing) ir mašininis mokymas (angl. Machine Learning), pagerinančios SNOMED CT turinio kokybę, struktūrą bei tvirtumą.

 

 

2019 metais prie SNOMED International veiklos prisijungė trys naujos šalys narės: Armėnija, Suomija ir Kazachstanas. Šiuo metu organizaciją sudaro 40 šalių-narių.

 

 

Praėjusių metų pasiekti laimėjimai ir tolimesnių metų vizija kuriama dėka didžiulio atsidavimo, sunkaus darbo ir aistringo SNOMED CT komandos pobūdžio. Visa komanda nori įgyvendinti tarptautinę „SNOMED 2020-2025“ strategiją, kuri padės ne tik SNOMED International nariams, bet ir visiems pasaulio gyventojams.