SNOMED CT informacinė sistema

SNOMED International 2018 metų ataskaita (I dalis)

 

SNOMED International yra ne pelno siekianti organizacija, kuriai priklauso SNOMED CT, išsamiausia klinikinė terminologija pasaulyje. SNOMED International vaidina esminį vaidmenį gerinant žmonijos sveikatą, nustatant kodifikuotos kalbos, atstovaujančios klinikinių terminų grupes, standartus.  Tai suteikia galimybę pacientams ir kitoms suinteresuotosioms šalims keistis sveikatos priežiūros informacija visame pasaulyje. Organizacija įsipareigojusi vystyti savo produktus ir paslaugas, palaikyti augančius narių poreikius ir teikti nuolatines naujoves pasaulinei sveikatos priežiūros bendruomenei.

 

Misija

SNOMED International kuria ir tobulina žodyną, leidžiantį visiems aiškiai keistis informacija apie sveikatą.

 

Vizija

Iki 2020 m. klinikiniai terminai bus naudojami visame pasaulyje, o tai užtikrins geresnę sveikatą, palaikomą viena sveikatos kalba.

 

SNOMED CT: pavyzdys klinikinei terminologijai visame pasaulyje

SNOMED CT produkto turinys, sąsajų sudarymas, jų pristatymas  nariams ir suinteresuotosioms šalims yra pagrindinė SNOMED International priemonė, turinti įtakos pacientų sveikatos gerinimui visame pasaulyje.

 

2018 metų pabaigoje SNOMED International turėjo:

 

2018 metais dėmesys buvo sutelktas į kelias turinio sritis, skatinančias gaminių/produktų tobulinimą: