SNOMED CT informacinė sistema

Saudo Arabijos karalystė – 39-oji „SNOMED INTERNATIONAL“ narė

2019 m. birželio 24 dieną SNOMED International ir Saudo Arabijos karalystės Nacionalinis sveikatos informacijos centras (toliau – NSIC) paskelbė, kad Saudo Arabijos karalystė įstojo į organizaciją kaip trisdešimt devinta SNOMED International narė.

 

NSIC buvo įsteigta vadovaujantis Saudo Arabijos karališkojo potvarkio 333 numeriu, kuriame nurodyta, kad šis centras bus susietas su sveikatos priežiūros paslaugomis, sujungtas su elektroniniu sveikatos informacijos tinklu (Sveikatos apsaugos ministerija), medicinos tarnybomis karinėse įstaigose, universitetinėmis ligoninėmis ir kitomis susijusiomis vyriausybinėmis įstaigomis. Centro vizija – būti  pagrindine intelektualių, saugių ir patikimų skaitmeninės informacijos ir sveikatos priežiūros paslaugų ašimi Saudo Arabijos karalystėje. Tai bus įgyvendinama elektroniniu būdu teikiant, tvarkant bei keičiantis informacija apie sveikatą sveikatos priežiūros sektoriuose ir kitose (su sveikata susijusiose) įstaigose.

 

Saudo Arabijos karalystė ir NHIC įsipareigojo remti struktūrizuotą terminologiją, skirtą spręsti nacionalines užduotis, tam, kad būtų standartizuota klinikinė terminija, pavadinimai ir apibrėžimai, naudojami visose sveikatos informacinėse sistemose ir rinkimo metoduose. Atsižvelgiant į strateginius Saudo Arabijos karalystės tikslus remti elektroninių sveikatos priežiūros paslaugų pertvarką, taip pat palengvinti saugią sveikatos duomenų ir informacijos cirkuliaciją elektroniniu būdu, SNOMED CT yra vertinga priemonė, naudojama visoje šalyje.

 

Saudo Arabijos Karalystei prisijungus prie SNOMED International, organizacija išaugo į trisdešimt devynias šalis penkiuose žemynuose. Tai suteikia galimybę platesniu mastu valdyti bei naudoti SNOMED CT ir kitus susijusius produktus. Narystė taip pat apima dalyvavimą Generalinėje asamblėjoje – svarbų valdymo vaidmenį – bei atsakomybę už organizacijos biudžeto ir strategijos tvirtinimą.

 

„Karalystės narystė SNOMED International padidins klinikinės terminijos svarbą Saudo Arabijos ligoninių ir sveikatos informacinėse sistemose. Pradėjus įgyvendinti Karalystės sveikatos priežiūros pertvarkos strategiją ir Saudo Arabijos 2030 metų viziją, investicijos į skaitmeninę sveikatos infrastruktūrą, pavyzdžiui, klinikinės terminijos standartus, padės įgyvendinti numatytus tikslus“, – sako SNOMED International generalinis direktorius Don Sweete.

 

SNOMED CT yra tarptautiniu mastu pripažinta kaip efektyvi sveikatos priežiūros terminija. Esame įsitikinę, kad dalyvaudami SNOMED International, galime padidinti pacientų saugumą pašalindami klaidas, atsirandančias dėl klaidingai išaiškintų duomenų, kartu įgyvendindami savo nacionalinę e. Sveikatos strategiją, suderintą su Karalystės sveikatos priežiūros pertvarkos strategija ir 2030 m. Vizija “, – sako NHIC generalinis direktorius.

 

Saudo Arabijos Karalystė tampa trečiąja Vidurinių Rytų regiono šalimi, prisijungusia prie SNOMED International, toliau plečiant SNOMED CT naudojimo, įgyvendinimo patirtį ir bendradarbiavimo galimybes šioje srityje.