SNOMED CT informacinė sistema

Prof. dr. Arvydas Laurinavičius E. sveikatos valdybai pristatė e. sveikatos terminologijų svarbą

 

 

2017 m. rugsėjo 11 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame E. sveikatos valdybos posėdyje Valstybinio patologijos centro direktorius, SVIBI asociacijos valdybos pirmininkas prof. dr. Arvydas Laurinavičius pristatė tarptautinių sveikatos terminologijų svarbą bei priemonę, siūlomą naujai įtraukti į 2015–2025 m. e. sveikatos sistemos programos priemonių planą.Prof. dr. Arvydas Laurinavičius

 

Prof. dr. A. Laurinavičius kalbėjo apie sveikatos semantinius ir techninius informacinių sistemų standartus, pristatė išsamiausios pasaulyje klinikinės terminologijos sistemos SNOMED CT ir laboratorinių tyrimų LOINC klasifikatorių galimybes, kalbėjo apie tarptautinius jų panaudojimo atvejus, prioritetines duomenų semantinio struktūrizavimo sritis.

 

Taip pat užsiminta ir apie klasifikatorių teisinę aplinką Lietuvoje, kadangi SNOMED CT ir LOINC yra numatyti Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimuose ir techninėse sąlygose, kaip duomenų mainų standartai, taip pat nurodyti tarp rekomenduojamų IS standartų reikalavimuose sveikatos priežiūros įstaigose diegiamoms informacinėms sistemoms.

 

Vykusiame posėdyje siekta atkreipti dėmesį į siūlomos priemonės „Paciento sveikatos duomenų semantinis struktūrizavimas tarptautinių medicininių terminologijų pagrindu, sukuriant duomenų apsikeitimo informacinius modelius“ svarbą. Šia priemone būtų siekiama sukurti prielaidas saugiam paciento duomenų turinio perdavimui nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. ESPBI IS kaupiami struktūruoti duomenys leistų užtikrinti vienareikšmišką jų interpretaciją ir efektyvų panaudojimą paciento sveikatinimo reikmėms ir analitikai. Tarptautinės terminologijos leistų saugiai perduoti sveikatos įrašo turinį tarptautiniu mastu.

 

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu Lietuvoje nėra vieningos klinikinių ir laboratorinių tyrimų duomenų struktūrizavimo ir mainų metodologijos, klasifikacijos bei žvelgiant į kaimyninės Estijos ir apskritai tarptautinę e-sveikatos terminologijų praktiką, matyti, kad tarptautinės terminologijos pagrindu struktūrizuoti klinikiniai duomenys leistų ne tik keistis paciento duomenų turiniu, bet ir sudarytų sąlygas efektyviai veikti stebėsenos, klinikinių sprendimų palaikymo, perspėjimo, statistikos ir analitikos  sistemoms.