SNOMED CT informacinė sistema

Pristatytos ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento naujovės

 

Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro (toliau – Centras) darbuotojai – vedėjas Martynas Bieliauskas ir koordinatorė Kristina Dieninė – 2017 m. spalio 10 d. dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame seminare ,,ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento naujovės: kaip pasiruošti jų Asmens duomenų apsaugos ekspertas M. Valančiusįgyvendinimui?". Jame asmens duomenų apsaugos ekspertas Mindaugas Valančius pristatė svarbiausias Bendrojo duomenų apsaugos reglamento naujoves, tokias kaip duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo ir reikalavimai jo skyrimui, poveikio duomenų apsaugai įvertinimas, teisė būti pamirštam, pažeidimo pranešimai ir pan.

 

Auditorijai ypatingai aktualu buvo sužinoti apie atsakomybę už asmens duomenų apsaugos pažeidimus, todėl pranešėjas sulaukė daug klausimų dėl duomenų tvarkymo principų ir konkrečių probleminių situacijų, kylančių su sveikatos priežiūra susijusių ar kitų įstaigų darbuotojams kasdienėse situacijose. Todėl gilintasi į dažniausiai pasitaikančias asmens duomenų tvarkymo klaidas bei asmens duomenų apsaugos reguliavimo ir praktikos ateities tendencijas.

 

Šis seminaras ir jame pristatytos ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento naujovės aktualios Centro darbuotojams dėl lietuviškoje SNOMED CT informacinėje sistemoje kaupiamų asmens duomenų saugumo užtikrinimo.