SNOMED CT informacinė sistema

Pradėtas vykdyti SNOMED CT terminologijos vertimo projektas

 

 

Lietuvos medicinos biblioteka 2017 metų vasarą su tarptautine organizacija SNOMED International sudarė sutartį dėl projekto „SNOMED CT terminologijos vertimas“ finansavimo. Pagrindinis šio vertimo projekto tikslas – įtraukti į Lietuviškąją SNOMED CT nomenklatūrą reikalingas SNOMED CT onkologijos srities sąvokas tam, kad būtų įgyvendintas jų panaudojamumas vėžio ankstyvosios diagnostikos programų mastu. Projekto apimtyje planuojama iš anglų į lietuvių kalbą išversti 8000 naujų sąvokų ir būtiniausias SNOMED CT naudojimo gaires. 

 

Per visą numatomą projekto laikotarpį, vadovaujantis SNOMED International nurodytomis gairėmis ir metodikomis, iš anglų į lietuvių kalbą bus išversta 8000 SNOMED CT sąvokų bei užtikrinta jų vertimo kokybė. Vertimo kokybės užtikrinimas bus atliekamas laikantis SNOMED International rekomendacijų, dalyvaujant vertimo ir medicinos srities ekspertams. Pasitelkiant ekspertų komandą, pagal nustatytą reglamentą bus indikuojami blogi, klinikinės praktikos neatitinkantys ir semantiškai klaidingi vertimai.

 

Taip pat bus verčiami mūsų šaliai būtiniausi ir SNOMED CT naudotojams aktualiausi SNOMED International organizacijos parengti dokumentai, tokie kaip SNOMED CT pradedančiojo gidas, SNOMED CT turinio gidas, įvadas SNOMED CT tiekėjui (naudotojui), SNOMED CT gramatikos specifikacija ir gidas, SNOMED CT panaudojimas duomenų analizei.  

 

Šiuo metu jau yra sėkmingai įvykdytas pirkimas ir pasirašyta sutartis dėl projekto valdymo ir konsultavimo paslaugų teikimo su VšĮ Visuomenės plėtros centru. Taip pat CVP IS jau pradėti vykdyti SNOMED CT sąvokų vertimo bei vertimo kokybės užtikrinimo komisijos paslaugų pirkimai. Planuojama sutarčių pasirašymo data – 2018 m. liepos pabaiga.