SNOMED CT informacinė sistema

Pateikta projektinė paraiška dėl SNOMED CT dotacijų

 

 

 

EK

2022 m. vasario pabaigoje LR Sveikatos apsaugos ministerija kartu su partneriu Lietuvos medicinos biblioteka pateikė paraišką Europos Komisijos Finansavimo ir konkursų portale dėl SNOMED dotacijos, leidžiančios pasinaudoti Europos Sąjungos finansavimu SNOMED narystei paremti.

 

 

SNOMED dotacijos sudaro sąlygas gauti Europos Sąjungos paramą, kuri padengtų Lietuvos SNOMED narystės mokestį dvejiems metams. Šia paramos priemone siekiama pagerinti SNOMED CT  panaudojamumą šalyse, kuris bus matuojamas pažangos rodikliais, leidžiančiais įvertinti pasiektą progresą.

 

 

Projekto tikslas – panaudoti SNOMED CT nomenklatūrą laboratorinių tyrimų rezultatų ir užsakymų aprašymuose ir taip vykdyti Lietuvos narystės SNOMED International tąsą bei padaryti SNOMED CT prieinamą su sveikatos priežiūra susijusioms organizacijoms (pvz., ligoninėms, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams, sveikatos tyrimų įstaigoms), sveikatos IT paslaugų teikėjai). Taip pat skatinti ir palengvinti SNOMED CT naudojimą Lietuvoje.

 

 

Šiuo metu šalies laboratorijose tyrimų užsakymų priėmimas iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų nėra centralizuotas, ne visos laboratorijos teikia duomenis į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBI IS), todėl ne visiems pacientams užtikrinamos vienodos kokybės sveikatos priežiūros paslaugos. Lietuvoje vis dar nėra naudojama vieninga laboratorinių tyrimų aprašymo nomenklatūra, todėl negalima užtikrinti atliktų tyrimų palyginamumo ir platesnės analizės.