SNOMED CT informacinė sistema

Paroda “SNOMED CT 2022”

 

 

 

Jau galima susipažinti su šių metų SNOMED CT Expo parodos programa. Norėdami peržiūrėti siūlomas sesijas, spustelėkite toliau pateiktą nuorodą: SNOMED CT parodasnomed_logo-1 (1)

 

 

SNOMED International organizuojami pristatymai leidžia dalyviams patobulinti savo žinias apie SNOMED CT ir yra suderinti su vienu iš keturių žemiau aprašytų programos srautų.

 

 

Mokslinių tyrimų ir inovacijų pažanga: pristatymai apie SNOMED CT naujoves, siekiant paspartinti duomenų, informacijos, įrodymų ir žinių kūrimą, remiant įvairius informatikos tyrimus.

 

 

Sėkmingo įgyvendinimo demonstravimas: pristatymai, kuriuose nagrinėjamos praktinės SNOMED CT demonstracijos. Diegėjai iš sveikatos priežiūros organizacijų, vyriausybinių agentūrų ir pramonės dalinsis išmoktomis pamokomis, rezultatais ir naudos realizavimo pasiekimais.

 

 

Klinikinės praktikos ir rezultatų gerinimas: pristatymai, skirti SNOMED CT taikymui klinikinėje aplinkoje ir klinikiniuose tyrimuose; siekiama pagerinti paciento ar piliečio patirtį, klinikinius rezultatus, sumažinti išlaidas arba pagerinti efektyvumą. Tai gali apimti tokias sritis kaip tiksli medicina, duomenų analizė, sprendimų palaikymas, klinikinės gairės ir kt. Pagrindinė terminų praktika: pristatymai, apimantys patirtį ir idėjas apie naujausius SNOMED CT patobulinimus, taip pat tuos, kurie susiję su kitais tarptautiniais standartais, pvz., turinio kūrimu, sąsajomis, aprašymo logika, nuorodų rinkiniais ir kt.