SNOMED CT informacinė sistema

Norvegija prisijungė kaip 30-oji IHTSDO narė

 

 

Norvegijos e-sveikatos direktoratas ir IHTSDO paskelbė, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. Norvegija papildė organizacijos gretas ir tapo 30-ąja IHTSDO nare.

 

Norvegijos e-sveikatos direktoratas yra Sveikatos ministerijai pavaldi įstaiga, pirmaujanti įgyvendinant SNOMED CT diegimą Norvegijoje. Sprendimą prisijungti prie IHTSDO paskatino atliktas nuoseklus tyrimas, atskleidžiantis, kaip Norvegijos sveikatos apsaugos sektorius galėtų būti patobulintas, pasitelkiant SNOMED CT terminologiją tam tikrose sveikatos apsaugos srityse. Tai sąlygojo SNOMED CT, kaip perspektyviausios standartinės klinikinės terminologijos, pasirinkimą. Norvegija iš pradžių planuoja detaliai susipažinti su SNOMED CT standartu ir taip įgyti daugiau kompetencijos bei sužinoti daugiau apie tai, kaip SNOMED CT gali remti sveikatos ateities viziją Norvegijoje ir tuo pačiu metu suteikti bandomąją prieigą suinteresuotosioms šalims, kurioms kyla neatidėliotini poreikiai odontologijos ir terminologijos srityse, tokiose kaip anatominės vietos. SNOMED CT taip pat bus įvertinta kaip potenciali sveikatos registrų Norvegijoje terminologija.

 

„Mums labai malonu prisijungti prie IHTSDO ir tikimės stiprinti savo žinias ir bendradarbiavimą tarp Norvegijos ir kitų šalių, siekiant kiek įmanoma labiau pagerinti mūsų sveikatos apsaugą“, – sakė Norvegijos e-sveikatos direktorato vadovė Christine Bergland. „Mūsų lūkesčiai, susiję su SNOMED CT įgyvendinimu, yra dideli, pradedant elektroniniais sveikatos įrašais odontologijos srityje“.

 

„Per pastaruosius kelis mėnesius prisijungė kelios šalys, labai malonu kad viena iš jų – Norvegija“,  – sakė IHTSDO vadovas Don Sweete.

 

Būdama IHTSDO nare, Norvegija galės valdyti ir naudoti SNOMED CT standartą šalies viduje, dalyvauti Generalinėje asamblėjoje ir kt.

 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie e-sveikatos ir SNOMED CT naudą Norvegijoje apsilankykite internetinė svetainėje www.ehelse.no