SNOMED CT informacinė sistema

Naujasis „SNOMED International“ Generalinės Asamblėjos narys – Martynas Bieliauskas

 

 

Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro vedėjas Martynas Bieliauskas tapo tarptautinės organizacijos SNOMED International Generalinės Asamblėjos nariu. Nuo šiol jis turi teisę balsuoti ir prisidėti prie ne tik organizacijai, bet ir visoms SNOMED International narėms svarbių priimamų sprendimų. Iki tol, ilgą laiką Lietuvą Generalinėje Asamblėjoje atstovavo tuometinis Sveikatos apsaugos ministerijos E. sveikatos koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vedėjas Normantas Dučinskas. 

 

SNOMED International yra tarptautinė organizacija, siekianti išlaikyti ir plėsti savo veiklą, kaip pasaulio sveikatos priežiūros terminologijos lyderė, ir užtikrinti, kad SNOMED CT pasaulyje taptų pirmaujanti visuotinė bendra medicinos kalba.

 

Generalinė Asamblėja yra aukščiausia SNOMED International institucija, užtikrinanti, kad būtų tikslingai siekiama asociacijos tikslo, uždavinių, principų ir interesų. Ji gali priimti sprendimus visais klausimais, susijusiais su organizacija, jos veikla ir produktais.

 

Generalinės asamblėjos atstovai (taip pat žinomi kaip „nominuotieji atstovai“ arba „GA nariai“) atstovauja bendriems narių interesams, todėl visi organizacijos veiklai svarbūs pakeitimai privalo būti tvirtinami Generalinės Asamblėjos. Tam, kad būtų įvykdytos pavestos pareigos, paskirtieji nariai susitinka du kartus per metus spalio ir balandžio mėnesiais vykstančiuose Generalinės Asamblėjos susitikimuose.