SNOMED CT informacinė sistema

ICN ir SNOMED International pasirašė novatorišką susitarimą, kad užtikrintų šviesią tarptautinės slaugos praktikos klasifikacijos ateitį

 

 

2020 m. rugpjūčio 11 d., SNOMED International (Londonas, Jungtinė Karalystė) ir Tarptautinė slaugytojų taryba (angl. International Council of Nurses, ICN,  Ženeva, Šveicarija) suvienijo jėgas bendru susitarimu, kuris atvers galimybes tvarkyti Tarptautinę slaugos praktikos klasifikaciją (angl. International Classification for Nursing Practice, ICNP). Susitarimo pagrindas – SNOMED International tvarkys minėtosios klasifikacijos valdymą, gamybą bei platinimą.

 

 

Šis susitarimas yra dviejų organizacijų ilgų metų bendradarbiavimo kulminacija, nurodanti, kad Tarptautinė slaugytojų taryba išlaikys Tarptautinės slaugos praktikos klasifikacijos nuosavybės teises ir toliau apibrėš jos turinį, atitinkantį pasaulinės slaugytojų profesijos poreikius. Susitarimas glaudžiai susijęs su itin aktyviai augančiu sveikatos skaitmeninimu visame pasaulyje, plačiai naudojamais SNOMED CT elektroninės sveikatos įrašais, ICNP konkretaus turinio dokumentavimu tarptautiniu lygmeniu.

 

 

Ypatingą šio susitarimo naudą patirs tos šalys, kurios naudojo tiek SNOMED CT, tiek ICNP terminologijas ir turėjo dubliuoti veiklą.

 

 

ICNP yra standartizuota terminologija, naudojama daugiau nei 30 metų slaugos diagnozėms, intervencijoms ir rezultatams apibūdinti.

 

 

Čia pateikiamas terminų ir jų sąryšių žodynas, kurį slaugytojai gali sistemingai aprašyti ir teikti ataskaitas apie savo veiklas. Gauta informacija yra patikimai naudojama palaikant priežiūrą ir veiksmingą sprendimų priėmimą, taip pat informuojant apie slaugos švietimo, tyrimų ir sveikatos politiką.

 

 

ICN toliau nustatys ICNP redakcinę politiką ir teiks patarimus dėl ICNP pakeitimų naudodamasi SNOMED CT turinio užklausų aptarnavimo taryba.

 

 

ICN prezidentė Annette Kennedy sakė: „Didėjanti patikimų duomenų paklausa reiškia, jog ICNP yra svarbi šiuolaikinės slaugos priemonė. Mes žinome, kad skaičiuojami tik tie dalykai, kurie gali būti suskaičiuojami. Taigi esminė šio įrankio nauda – užtikrinti, kad slaugos darbas ir jo įtaka yra tinkamai reprezentuojami tuose duomenų rinkiniuose, kurie naudojami kontroliuoti sveikatos priežiūros sistemas visame pasaulyje. Norint, kad slauga būtų gyvybinga, ji turi būti matoma. ICN ir SNOMED bendradarbiavimas nušvies slaugos priežiūrą ir užtikrins, kad jos nauda būtų užfiksuota, pripažinta ir atlyginta.

 

 

ICN slaugos terminologija, kurią apibrėžia slaugos profesija, dabar bus sujungta su SNOMED International pasauliniais klinikinių patvirtinimo procesais, licencijavimo platforma, kokybės užtikrinimo metodu ir nustatytomis platinimo priemonėmis.

 

 

SNOMED International generalinis direktorius Don Sweete sakė: „ICN ir toliau išlaiko nuosavybės teises į ICNP produktą. Šis susitarimas leidžia lengvai naudotis naujais valdymo, gamybos ir pristatymo mechanizmais, kad per SNOMED International pasiektų slaugos paslaugų gavėjus visame pasaulyje“.

 

Pagal šį penkerių metų susitarimą SNOMED International narės, be kita ko, apims dar ir Kanadą, Norvegiją, Portugaliją bei Švediją, kurios naudosis papildoma ICNP terminija. SNOMED International ir ICN šiuo metu planuoja atnaujinti „ICNP 2019“ turinį ir rengia pirmąjį ICNP nuorodų rinkinio išleidimą iki 2021 m. rugsėjo mėn.