SNOMED CT informacinė sistema

Europos Sąjunga skatina vartoti standartizuotą terminiją: finansuojamas “SNOMED International” narystės mokestis

European-Commission-Logo

 

 

2021 m. pabaigoje Europos sveikatos ir skaitmeninės srities vykdomoji įstaiga (HaDEA) žengė tvirtą žingsnį didindama semantinį sveikatos duomenų sąveikumą, pakartotinį naudojimą ir tarpvalstybinį keitimąsi jais. Europos Sąjunga per HaDEA savo valstybėms narėms skirs 60 procentų finansavimo SNOMED International narystei iki 2027 m. Šios iniciatyvos tikslas – leisti dalyvaujančių valstybių narių gyventojams lengvai pasiekti savo sveikatos duomenis savo kalba ir dalytis jais su sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais keliaujant po Europos Sąjungą. Europos Komisijos teigimu, susitarimo tikslas – palengvinti standartizuotos terminijos vartojimą, kad būtų išreikštos klinikinės reikšmės gydytojams ir tuo pačiu būtų naudinga Europos Sąjungos piliečiams.

 

 

„Tai svarbus žingsnis kuriant stipresnes, atsparesnes ir prieinamesnes sveikatos sistemas, šiuo žingsniu taip pat bandoma geriau valdyti skirtingų sveikatos sistemų susiskaidymą ir pažeidžiamumą, kuris buvo atskleistas per COVID-19 krizę“, – pažymėjo SNOMED CT Expo pagrindinis pranešėjas dr. Andrzej Ryś, direktorius, atsakingas už sveikatos sistemas, medicinos produktus ir inovacijas Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generaliniame direktorate. „Šiuo metu klinikinėms koncepcijoms išreikšti naudojami standartai yra suskaidyti, o tai trukdo semantinei sveikatos duomenų keitimosi sąveikai ir Europos sveikatos duomenų erdvės gebėjimui išnaudoti visą savo potencialą“, – teigė dr. Ryś. Vienas iš susitarime minimų privalumų yra SNOMED International požiūris į vertimą. Šiuo metu visi arba daliniai SNOMED CT vertimai yra prieinami daugeliu kalbų ir dialektų, įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų anglų, Jungtinės Karalystės anglų, Australijos anglų, ispanų, danų, olandų, lietuvių, švedų ir prancūzų kalbas. Taip pat vyksta vertimai kitose SNOMED International šalyse narėse ir kitur.

 

 

SNOMED International generalinis direktorius Don Sweete sveikina susitarimą kaip kūrybišką ir veiksmingą požiūrį, skatinantį priimti bendrą sveikatos terminologiją įvairiose šalių grupėse, kurių kiekviena turi savo kalbą ir skaitmeninės sveikatos pasirengimo laipsnį. „Šis susitarimas atitinka SNOMED CT investicijų atvejį, kuriame nurodoma, kodėl šalys investuoja išteklius į klinikinę terminiją ir kaip SNOMED CT atitinka ES bendruomenės klinikinės terminijos tinkamumo reikalavimus“, – sakė Sweete. „Bendradarbiavimas su tokia organizacija kaip Europos sveikatos ir skaitmeninės srities vykdomoji įstaiga palengvina SNOMED CT priėmimą ir įgyvendinimą visoje Europoje ir reikšmingai prisideda prie mūsų tikslo sukurti vieną pasaulinę sveikatos kalbą ir padėti pacientams bei piliečiams geriau valdyti savo sveikatą.