SNOMED CT informacinė sistema

E. sveikatos tinklo susitikime – dėmesys Laboratorinių tyrimų rezultatų gairėms bei SNOMED CT dotacijoms

 

 

 

Š. m. gruodžio 15 d. vyko nuotolinis Europos Sąjungos E. sveikatos tinklo (angl. eHealth Network) Semantikos pogrupio susitikimas, kuriame dalyvavo ir Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro (toliau – Centras)  vedėjas Martynas Bieliauskas. 

 

E. sveikatos tinklo Semantikos pogrupis prisideda prie savanoriškos nacionalinių institucijų, atsakingų už keitimąsi sveikatos duomenimis, platformos. Šis pogrupis konsultuoja E. sveikatos tinklą strateginiais kodų sistemų kūrimo Europoje klausimais ir rengia pasiūlymus dėl semantinio sąveikumo ir standartizacijos, kad būtų skatinami tarpvalstybiniai sveikatos duomenų mainai.

 

Susitikimo metu vyko Lietuvai aktualių rengiamų E. recepto gairių, Bendrųjų duomenų rinkinių gairių, Laboratorinių tyrimų rezultatų gairių peržiūra, taip pat semantinių aspektų atnaujinimų bei SNOMED dotacijų aptarimas. Centrui ypatingai aktualios Semantinio pogrupio rengiamos Laboratorinių tyrimų rezultatų gairės, kurias planuojama publikuoti 2022 m. arba 2023 m. rudenį, bei SNOMED dotacijos, leidžiančios pasinaudoti Europos Sąjungos finansavimu SNOMED narystei paremti.

 

Laboratorinių tyrimų rezultatų gairės aktualios dėl šiuo metu vykdomo projekto „Laboratorinių tyrimų rezultatų ir užsakymų aprašymo naudojant tarptautines nomenklatūras, formuojant elektroninius sveikatos įrašus, elektroninės paslaugos sveikatos priežiūros specialistams sukūrimas“, kuriame Centras kartu su VĮ Registru centru dalyvauja partnerio teisėmis. Projekto tikslas – sukurti el. paslaugą kuri užtikrintų efektyvų naudotojų darbą su laboratoriniais tyrimais užsakant laboratorinius tyrimus, peržiūrint jų rezultatus ir keičiantis jais tarp skirtingų sveikatos priežiūros įstaigų.

 

SNOMED dotacijos sudaro sąlygas gauti Europos Sąjungos paramą, kuri padengtų Lietuvos SNOMED narystės mokestį dvejiems metams. Šia paramos priemone siekiama pagerinti SNOMED CT  panaudojamumą šalyse, kuris bus matuojamas pažangos rodikliais, leidžiančiais įvertinti pasiektą progresą. Paraiškų laukiama iki 2022 m. vasario 24 d.