SNOMED CT informacinė sistema

Duomenų apsaugos reforma: seminaras apie pokyčius ir jų įgyvendinimą

                                                                                                                                                                       

2018 m. balandžio 19 d. viešbutyje „Europa City“ vyko seminaras „Duomenų apsaugos reforma: pokyčiai ir kaip juos įgyvendinti“, kuriame dalyvavo Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro vedėjas Martynas Bieliauskas. Seminaro pranešėja Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Prevencijos skyriaus vedėja Daiva Vyčinienė išsamiai papasakojo apie valstybiniu mastu vykdomą duomenų apsaugos reformą, kuri įsigalios nuo 2018 m. gegužės 25 d.

 

Numatomi pokyčiai naujoje reformoje: daugiau teisių duomenų subjektams, daugiau galių priežiūros institucijoms, naujos taisyklės ir didesnė atsakomybė duomenų valdytojams. 

 

Taip pat seminare kalbėta apie formos siekiamą naudą, aptartos naujos duomenų valdytojo pareigos, tokios kaip imtis priemonių įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, tikrinti įgyvendintų priemonių veikimą, gebėti pateikti įrodymus priežiūros institucijai. Aptarti ir sugriežtinti sutikimo reikalavimai. Į sudaromas sutarties sąlygas įtraukiami įvairūs sutikimai, pavyzdžiui, dėl tiesioginės rinkodaros, dėl mokumo vertinimo ir pan. negalioja. Kiekvienu konkrečiu klausimu turi būti gaunamas atskiras sutikimas. 36118598194_7930050c70_z

 

Daug dėmesio skirta pristatyti naujai įvedamai pareigybei, t .y. duomenų apsaugos pareigūnui, kadangi būtent šis klausimas yra ypatingai aktualus daugumai. Duomenų apsaugos pareigūno pagrindinė veikla – svarbiausių operacijų, reikalingų duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo tikslams pasiekti, vykdymas. Tiek duomenų valdytojui, tiek duomenų tvarkytojui numatoma pareiga paskirti duomenų apsaugos pareigūną, kai duomenis tvarko valdžios institucija ar įstaiga (išskyrus teismus, kai jie vykdo savo teismines funkcijas).

 

Dar vienas svarbus seminaro aspektas – tai duomenų subjektų teisės. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, teisė būti pamirštam (duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis), teisė į duomenų perkeliamumą (turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis) ir pan.

 

Jau visai netrukus nuo š. m. gegužės 25 d. įsigaliosianti reforma turėtų padėti užtikrinti duomenų apsaugą ir priversti suklusti tuos, kurie jos nepaisys, kadangi taikomos administracinės baudos gali siekti net iki 4 proc. ankstesnių finansinių metų bendros metinės apyvartos arba iki 20 000 000 EUR.