SNOMED CT informacinė sistema

AUSTRIJA – 37-OJI “SNOMED INTERNATIONAL” NARĖ

2019 m. kovo 6 d. ELGA  GmbH (angl. Electronic Health Records) ir SNOMED International kartu paskelbė, kad  Austrija įstojo į organizaciją kaip trisdešimt septinta SNOMED International narė.

 

ELGA yra informacinė sistema, kuri supaprastina pacientų ir gydytojų, taip pat ligoninių, vaistinių, sveikatos priežiūros įstaigų specialistų prieigą prie pacientų sveikatos įrašų. Sveikatos duomenis, pavyzdžiui, paciento tyrimų rezultatus, sukuria įvairios sveikatos priežiūros įstaigos, o  ELGA tinklai (naudodami nuorodas) sujungia juos visus skaitmeniniu būdu. ELGA tikslas – papildyti medicininį gydymą ir konsultacijas geresniais informacijos srautais, ypač kai kartu turi dirbti keli sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai.

 

ELGA GmbH programa veikia nuo 2009 m. ir ją finansuoja Austrijos Respublika, 9 Austrijos žemės ir Socialinio draudimo grupė. Įgaliota valdyti savo nacionalinio elektroninio sveikatos įrašo techninį ir organizacinį įgyvendinimą, ELGA pripažįsta, kad semantinę sąveiką visoje šalyje galiojančiame elektroniniame pacientų registre galima pasiekti tik teikiant standartizuotas terminijas. Siekiant tinkamai vykdyti klinikinę dokumentaciją, būtina sąlyga yra daugybė specialių terminų, santrumpų ir kodų organizuoti į sistemas, tokias kaip, nomenklatūra ir klasifikatorius.

 

SNOMED CT yra išsami ir tiksli sveikatos terminologija pasaulyje. „SNOMED CT yra pagrindinis elementas kuriant tikslią klinikinės informacijos mainų ir duomenų analizės platformą“,  – teigia SNOMED International generalinis direktorius Don Sweete.

 

Dr. Stefan Sabutsch „HL7 Austrija“ ir „ELGA GmbH“ standartų ir panaudos komandų vadovas (angl. team lead) pabrėžia: „Įvedus SNOMED CT Austrijoje, mes žengėme dar vieną svarbų žingsnį informacijos ir ryšių technologijų srityje. Pripažindama, kad šalies standartas yra integrali Austrijos sveikatos įrašo ELGA dalis, Austrija aiškiai parodo, kad atsakingi žmonės šalyje yra pasiryžę laikytis semantinės sąveikos. SNOMED CT turi didelę reikšmę Austrijos sveikatos priežiūros sistemai ir vaidins pagrindinį vaidmenį gerinant esamos sveikatos priežiūros sistemos veiksmingumą ir kokybę bei naudingumą pacientams“.

 

Austrija tampa 24-ąja Europos, Artimųjų Rytų ir Afrikos valstybių nare, prisijungusia prie SNOMED International narių, kurdama pagrindą didesnei sąveikai visame regione. SNOMED CT tampa Austrijos nacionalinės infrastruktūros dalimi, užtikrinančia keitimąsi tikslia, tinkama ir laiku teikiama informacija.