SNOMED CT informacinė sistema

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su Valstybės įmone Registrų centras ir Lietuvos medicinos biblioteka įgyvendina  projektą Nr. 02.3.1-CPVA-V-525-25-0003 „Laboratorinių tyrimų rezultatų ir užsakymų aprašymo naudojant tarptautines nomenklatūras, formuojant elektroninius sveikatos įrašus, elektroninės paslaugos sveikatos priežiūros specialistams sukūrimas“ (toliau – Projektas).

 

 

Lietuvos medicinos biblioteka atsakinga už Medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo informacinės sistemos (toliau – MNKV IS) sukūrimą, modernizuojant esamą Lietuviškojo SNOMED CT žodyno informacinę sistemą (toliau – SNOMED CT IS).

 

 

Šiuo metu jau yra sėkmingai įgyvendinti šie veiklos etapai:

 

 

 

 

Parengtoje MNKV IS techninėje specifikacijoje pateikiami reikalavimai, pagal kuriuos turi būti sukuriama MNKV IS, modernizuojant SNOMED CT IS bei užtikrinanti tarptautinių standartų, atitinkančių medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių tarptautines ir lietuviškas versijas, valdymą bei medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių duomenų perdavimą. SNOMED CT IS turi būti modernizuojama tokia apimtimi, kuri yra būtina MNKV IS sukurti, t. y. keičiant bendrą sprendimo architektūrą, plečiant duomenų bazių struktūrą ir modernizuojant technologinę infrastruktūrą.

 

 

Patvirtintoje MNKV IS veiklos modelio dokumentacijoje pateikiamas MNKV veiklos modelis (apimantis naudotojų poreikio analizę), kuris parengtas pagal MNKV veiklos modelio ir naudotojų poreikių analizės parengimo bei kuriamos MNKV IS techninės specifikacijos parengimo ir techninio aprašymo (specifikacijos) atnaujinimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį.

 

 

Parengtose MNKV IS patogumo naudoti užtikrinimo priemonės ir sprendimo gairėse pateikiamos MNKV IS patogumo naudoti užtikrinimo priemonių ir sprendimų gairės, kurios parengtos pagal Medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo (MNKV) veiklos modelio ir naudotojų poreikių analizės parengimo bei kuriamos MNKV IS techninės specifikacijos parengimo ir techninio aprašymo (specifikacijos) atnaujinimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį.

 

 

Patvirtinta MNKV IS grafinio dizaino koncepcija apjungia daugybę skirtingų elementų ir sistemos funkcijų į aiškų, vizualiai patrauklų ir patikimą sistemos dizainą, sukurti vartotojui patogią naudotis ir naviguoti sistemą, kuri leistų greitai ir be didelių pastangų pasiekti reikiamas funkcijas. Kuriant dizainą buvo atsižvelgiama tiek į vizualią pusę – kad sistema būtų patraukli naudotojui – tiek į veikimo principus ir gerąsias praktikas. Taip pat svarbu buvo sistemai suteikti modernumo jausmą, kad sistema atrodytų šiuolaikiškai ir patikimai. Tai buvo įgyvendinta naudojant industrijoje nusistovėjusias ir patikrintas praktikas, semiantis informacijos iš tokių šaltinių kaip Google produktų savianalizė.

 

 

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-525 priemonę „Elektroninės sveikatos paslaugos“.

 

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-02-01 iki 2023-08-31.

 

  Projekto vertė: 1 564 140, 84 Eur.