SNOMED CT informacinė sistema

Europos kalbų išteklių koordinavimo konferencija: iššūkiai ir galimybės

 

2017 m. lapkričio 7–8 dienomis Belgijos sostinėje Briuselyje vyko trečioji Europos kalbų išteklių koordinavimo (ELRC) konferencija, skirta viešojo administravimo institucijoms ir viešojo sektoriaus įstaigų atstovams, susijusiems su automatinio vertimo platformomis (CEF eTranslation). Tai visų pirma apima atsakingas vertimo paslaugas, taip pat skaitmeninimo atstovus, informacijos biurų ir (arba) viešųjų ryšių tarnybų atstovus, taip pat asmenis, atsakingus už kaupiamus duomenis ir jų valdymą. Kadangi vietų skaičius yra ribotas – tik 150 – konferencija yra kvietimu pagrįstas renginys (kvietimai išduodami Europos Komisijos).ELRC konferencija Briuselyje

 

Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro vedėjas Martynas Bieliauskas kvietimo sulaukė iš Europos kalbų išteklių koordinavimo sekretoriato. Vedėjas džiaugiasi gavęs šį pakvietimą ir tikina, kad visada malonu dalintis išgirstomis ir parsivežtomis profesinėmis žiniomis su savo kolegomis.

 

Šių metų konferencijoje daugiausia dėmesio skirta vertimo proceso optimizavimo metodams, ypač taikant tvarius duomenų mainų modelius. Pirmąją dieną vyko „Galimybių arena“, kur dalyviai galėjo susipažinti su stendiniais pranešimais, susitikti su įvairiais ekspertais ir kalbos technologijų paslaugų teikėjais ir aptarti esamus sprendimus akis į akį.

 

Centro vedėjas džiaugiasi galėjęs artimiau susipažinti su „Tildės“ ir kitų šalių kalbos išteklius atstovaujančių organizacijų ruošiamu projektu „eVertimų terminų bankas“, kuriame kaip viena iš prioritetinių terminų sričių yra numatyta e-sveikata. M. Bieliauskas „Tildės“ ir Lietuvių kalbos instituto atstovams pristatė SNOMED CT kaip vieną iš pagrindinių e-sveikatos nomenklatūrų, kurios terminai galėtų būti vartojami planuojamame kurti terminų banke. Todėl aptartas galimumas susisiekti su SNOMED International organizacija ir aptarti galimybę naudoti SNOMED CT kaip vieną iš medicininių terminų išteklių.

 

Antroji ELRC konferencijos diena buvo skirta plenarinėms sesijoms, kurios iliustravo viešųjų paslaugų (ypač CEF skaitmeninių paslaugų) poreikius, susijusius su daugiakalbiškumu ir kalbos ištekliais; naujas priemones; paslaugų pranašumus ir galimybes, vertimo procesui paremti; bei sėkmingus metodus, skirtus tvariam duomenų dalijimuisi įvairiose viešųjų paslaugų scenarijuose.

 

ELRC konferencija BriuselyjeM. Bieliauskas, prisimindamas vieną įsimintiniausių konferencijos pranešimų, pasakoja, kad vertimo priemonių egzistuoja pačių įvairiausių. Pavyzdžiui, Suomijos atstovai pristatė naujai kuriamą sutelktinių išteklių panaudojimo (angl. crowdsourcing) vertimo sistemą. Ji leidžia gautą vertimo užduotį suskaidyti į smulkesnius vienetus iki pavienio žodžio ir paskirstyti teksto elementų vertimą sistemoje dalyvaujantiems žmonėms. Išverstas žodis gali būti patikrinamas antrojo sistemos dalyvio ir patekti į sistemą, kur išversti pavieniai elementai sujungiami į pilnavertį tekstą. Pastebėta, kad taip pasiekiama geresnė vertimo kokybė negu automatinio mašininio vertimo įrankiais, o vertimo greitis yra pakankamai spartus, pavyzdžiui, knygą galima išversti per porą valandų. Akcentuota, kad tuo pačiu tai yra puiki galimybė užsidirbti minimaliam pragyvenimui emigrantams Europos Sąjungos šalyse, panaudojant jų kalbines žinias. 

 

Kaip teigia patys organizatoriai, Europos kalbinė įvairovė gali tapti viešųjų paslaugų administracijų ir viešųjų paslaugų teikimo Europoje kliūtimi, pvz. kai tai trukdo laisvai keistis informacija arba trukdo nešališkai naudotis viešosiomis paslaugomis, verslo galimybėmis, darbo galimybėmis ir parama. Vienas ELRC konferencijos tikslų – padėti remti tolimesnį automatinės vertimo platformos tobulinimą ir pritaikymą viešųjų paslaugų poreikiams visose ES valstybėse narėse, Islandijoje ir Norvegijoje, taip remiant daugiakalbių paslaugų teikimą Europos piliečiams, administracijoms ir įmonėms.